People (mensen) 

Duurzaam ondernemen is ook aandacht hebben voor het welzijn van de werknemers en de samenleving.

De pijler ‘mensen’ staat voor de zorg voor de werknemers, maar ook voor de mensen die zich buiten de onderneming bevinden, met name de gehele samenleving.  Sommige ondernemingen zijn eerder gericht op maatschappelijke winst dan economische winst en dragen op die manier bij tot het welzijn van de gemeenschap.  Daarnaast is er aandacht voor een leefbare omgeving voor de nabije bevolking, maar ook respect voor mensenrechten en arbeidsomstandigheden in landen waar men bijvoorbeeld grondstoffen aankoopt. 

Werkbaar werk 

Inzetten op werkbaar werk is een win-win voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers blijven langer en met meer 'goesting' aan de slag en organisaties kunnen rekenen op gedreven, competente en dus productievere werknemers, wat de efficiëntie van de organisatie ten goede komt. Daarom stemden de Vlaamse Regering en de sociale partners in met een actieplan werkbaar werk. Dit actieplan bevat 32 acties en engagementen.  

De werkbaarheidscheque is een maatregel waardoor je als ondernemer financiële steun krijgt om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. Vlaamse ondernemingen worden gestimuleerd om de werkbaarheid voor de werknemers in kaart te brengen en/of een actieplan rond werkbaar werk op te stellen. Via de kmo-portefeuille kan je hieraan ook acties koppelen door een tijdelijke verhoging van het plafond van de kmo-portefeuille, zodat kmo's op een laagdrempelige manier met werkbaar werk aan de slag kunnen gaan. 

Sociaal ondernemerschap 

Sociaal ondernemerschap focust naast economische rentabiliteit ook op de maatschappelijke meerwaarde die men creëert. Dit kan zijn onder de vorm van sociale tewerkstelling of door in te spelen op maatschappelijke noden.  

In de sociale economie heeft men aandacht voor emancipatie, integratie en de positie van mensen uit kansengroepen.  Er bestaan diverse ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers die hierop willen inzetten.  Voor de tewerkstelling van bepaalde kansengroepen zoals laag en middelgeschoolde jongeren55 plussers en personen met een arbeidsbeperking kan je als werkgever genieten van een korting op de RSZ-werkgeversbijdrage.  

Wil je een sociale onderneming starten of hier meer over weten, dan vind je lesmateriaal op maat op het nieuwe e-learningplatform.   Je kan ook terecht bij de Sociale Innovatiefabriek die sociaal ondernemerschap promoot, begeleidt en ondersteunt.