Premies en andere inkomsten

Om de coronacrisis goed door te komen, is het voor veel ondernemingen onvoldoende om alleen de kosten te minimaliseren. Overheidssteun is broodnodig om deze periode te overbruggen. Als zelfstandige kan je terugvallen op een vervangingsinkomen. Als bedrijf kom je mogelijks in aanmerking voor één van onderstaande premies. Verder geven we ook enkele tips om inkomsten te genereren in tijden van crisis:

Vlaams beschermingsmechanisme 4 (steunperiode 1/1 t.e.m. 31/1/2021)

De ondersteuning voor de maand januari gebeurt via het Vlaams Beschermingsmechanisme 4 (omzetdaling min. 60% of verplichte sluiting in de maand januari 2021). Deze steun zal kunnen worden aangevraagd van 16 februari 2021 tot 15 en met maart 2021.

 Alle informatie over het Vlaams beschermingsmechanisme 4.

Ook voor de maand februari 2021 wordt er steun voorzien. Informatie hierover volgt later.

Vlaams beschermingsmechanisme van februari tot eind april 2021

Meer nieuws over het Vlaams beschermingsmechanisme voor de maand februari zal je deze week kunnen terugvinden op onze website.

De Vlaamse Regering heeft ook aangekondigd om dit mechanisme nog tot eind april 2021 toe te kennen. Zodra er meer nieuws is brengen we je op de hoogte via de nieuwsbrief van VLAIO.

Globalisatiemechanisme

Er komt een subsidie voor ondernemingen die in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% én een boekhoudkundig verlies hebben geleden ingevolge de coronavirusmaatregelen. De steun bedraagt 10% van de omzet in de periode van 1 april tot en met 31 december 2019, met aftrek van de al ontvangen premies. Deze premie voor de zeer zwaar getroffen sectoren werd door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd. Het is nu nog wachten op de goedkeuring door de Europese Commissie. De steunaanvraag kan nog niet ingediend worden. Hier vind je meer informatie over deze Globalisatiemechanisme.

Zodra er meer nieuws is brengen we je op de hoogte via de nieuwsbrief van VLAIO.

Overbruggingsrecht

Zelfstandigen kunnen tijdens de coronacrisis soms een beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbruggingsrecht:

  • Het 'Dubbel corona-overbruggingsrecht' kan worden bekomen voor de zelfstandigen uit sectoren onderworpen aan de corona sluitingsmaatregelen van de overheid. Ook als je zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van dergelijke zelfstandige activiteit die verplicht werd te sluiten, kan je een beroep doen op deze uitkering als je de activiteit volledig onderbreekt. Er werd aangekondigd om dit overbruggingsrecht te verlengen tot eind juni 2021. 
  • In 2021 geldt een nieuw tijdelijk crisis-overbruggingsrecht bestaande uit 3 pijlers:
    1. In de eerste pijler 'Crisis-overbruggingsrecht pijler 1' kan je een beroep doen op het overbruggingsrecht als je nog steeds rechtstreeks getroffen wordt door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid. De steunbedragen variëren in functie van de periode van volledige onderbreking (minder of minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand) en of je recht hebt op een volledige of halve uitkering. Deze pijler zou in voege treden in februari 2021, maar dit wordt verschoven naar 1 juli 2021.    
    2. Wie geconfronteerd wordt met een aanzienlijke omzetdaling als gevolg van de COVID-19-crisis, kan recht hebben op een uitkering in het kader van het nieuwe 'Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling pijler 2' ongeacht de sector waarin je actief bent. In de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor je de uitkering vraagt moet je dan een omzetdaling van minstens 40% aantonen ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens het refertejaar 2019. Er werd aangekondigd om dit overbruggingsrecht te verlengen tot eind juni 2021.
    3. Het is in bepaalde situaties ook mogelijk om het 'Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind pijler 3' te bekomen. Ook deze maatregel wordt verlengd tot eind juni.

Meer info over deze uitkeringen lees je in de Subsidiedatabank Overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

Premies van gemeenten en steden

Veel steden en gemeenten voorzien ook tijdens de tweede coronagolf steunmaatregelen voor de getroffen zelfstandigen en ondernemers. Meer informatie vind je terug in deze maatregel.

Voorraden verkopen

Veel bedrijven houden te grote voorraden aan van hun stock, en voorraden kosten geld. Een snelle manier om geld in het laatje te krijgen is door deze voorraden te verkopen, bijvoorbeeld via commerciële acties. Een actie versterkt ook de band met jouw klanten. Op lange termijn kan je bekijken hoe je veel geld kan besparen door jouw voorraadbeheer te optimaliseren. Hiermee toon je ook aan je financiële partners dat je werkt aan de verbetering van de liquiditeit van je onderneming.

Klantenvorderingen opvolgen

Je hebt er zeker in crisistijd alle belang bij om snel te factureren en klantenvorderingen goed op te volgen. Commercieel gezien is het interessant om je klanten betalingsuitstel te verlenen, maar besef goed dat dit het werkkapitaal van jouw bedrijf kan aantasten. Klanten betalingsuitstel geven terwijl jij wel jouw leveranciers snel of contant moet betalen, houdt risico's in voor je onderneming. Zit je met heel wat openstaande facturen, en heb je dringend werkkapitaal nodig? Met factoring kan je via een derde partij - de factor - een voorschot krijgen voor het bedrag van jouw openstaande commerciële vorderingen (facturen). Je kan zelfs het volledige beheer van je klantenvorderingen uitbesteden aan deze derde partij en dekking krijgen tegen niet-betaling. Zo word je steeds snel betaald voor geleverde goederen of diensten en komt het werkkapitaal van jouw onderneming niet in gevaar. Vraag naar je opties bij je bank of adviseur om te starten met factoring. Lees hier meer over factoring.