Basisopleiding ADR: vervoer van gevaarlijke goederen

ADR staat voor het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. In alle landen die dit verdrag geratificeerd hebben, is het van toepassing op het grensoverschrijdend vervoer dat plaatsheeft tussen tenminste twee van deze landen.

Praktisch

Datum
Tijdstip
09.00 - 17.00 uur
Locatie

Voka Mechelen-Kempen Kleinhoefstraat 9 2440 Geel

Tijdens deze opleiding krijg je meer uitleg over de volgende punten:

  • Overzicht en situering van de ADR wetgeving inzake het wegvervoer van gevaarlijke stoffen
  • Classificatie en identificatie van de gevaarlijke stoffen
  • Verpakkingen & IBC ‘s : types, kenmerken,
  • Samenladingsverboden en stuwagevoorschriften,
  • Tankcontainers – Type van tankcontainers / UN Portable tanks / IMO 4 tanks
  • Documenten (CMR- vrachtdocumenten)
  • Opschriften en gevaarsetiketten op verpakkingen en containers
  • Signalisatie van de transporteenheden
  • Vrijstellingen voor het vervoer van kleine hoeveelheden (LQ ’s EQ’s)

Doelgroep

Deze opleiding is verplicht voor iedereen die gevaarlijke goederen behandelt en voor vervoer aanbiedt: verladers, verpakker, verzenders, behandelaars, enz… dit zowel voor wie er fysiek mee in aanraking komt en verwerkt als voor diegene die instaat voor de administratieve mallemolen.

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
€ 360 (excl. btw) leden / € 540 (excl. btw) niet-leden
Organisator
Voka

Praktisch

Datum
Tijdstip
09.00 - 17.00 uur
Locatie

Voka Mechelen-Kempen Kleinhoefstraat 9 2440 Geel

Locatie

Adres

Voka Mechelen-Kempen Kleinhoefstraat 9 2440 Geel