Hoe zorg je voor een cyberveilige digitale transformatie voor jouw kmo? (Online)

De doelstelling van het traject is om de diverse toepassingsgebieden van digitalisering binnen je bedrijf te schetsen alsook aan te tonen wat de toegevoegde waarde kan zijn van er mee aan de slag te gaan. Belangrijk hierbij is dat digitalisatie kadert in een breed gedragen strategie en steeds moet leiden tot efficiëntere processen, betere performantie, sterkere interactie met klanten, etc.

Tijdens 8 interactieve sessies komen verschillende onderwerpen aan bod die je in staat moeten stellen om de volgende stappen op vlak van digitalisering te nemen. Bij elke sessie wordt er ook aandacht besteed aan cyber security, nl. hoe te digitaliseren op een veilige manier.

Praktisch

Datum
Tijdstip
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur

Het traject in een notendop

Het traject start met het uittekenen van de hoekstenen van een digitale strategie. In de volgende 4 sessies wordt vervolgens ingezoomd op het digitaliseren van verschillende interne domeinen, nl. het automatiseren van administratieve processen, cyber security, GDPR en rapportering. In sessie 6 is er vervolgens aandacht voor het digitaliseren van de diverse interactiekanalen die je als onderneming met klanten en leveranciers hebt. Sessie 7 focust op het veranderingstraject, nl. hoe neem je mensen mee in een traject van digitale transformatie. In de laatste sessie, wordt er per bedrijf een actieplan opgemaakt en voorgesteld dat er toe moet leiden de nieuwe inzichten in de praktijk te gaan hanteren. Naast de gezamenlijke sessies, worden er ook 2 individuele coaching sessies voorzien.

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
€ 1000
Organisator
Voka i.s.m. Deloitte

Praktisch

Datum
Tijdstip
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur