Lerend Netwerk Circulair Bouwen Diepenbeek

We staan aan het begin van grote veranderingen in de bouwsector, waarbij we antwoorden moeten bieden op de klimaat en economische uitdagingen van vandaag. Wat is Circulair Bouwen en wat betekent dit voor jou?

Dit voorjaar gaan er 2 lerende netwerken Circulair Bouwen voor beginners van start, één in Zemst en één in Diepenbeek.
Gesorteerde afvalinzameling containers

Praktisch

Datum
Tijdstip
07.00 - 10.00 uur
Locatie

Lokale Confederatie Bouw Limburg Wetenschapspark 33 3590 Diepenbeek

Programma

De volgende thema's komen aan bod in 6 sessies per lerend netwerk:

  • Sessie 1: Circulaire Economie en Circulair Bouwen – wat houdt dat nu eigenlijk in?
  • Sessie 2: Hoe ga je om met eigen afvalstromen en hoe kan ik recyclaat en hergebruik inzetten in mijn project?
  • Sessie 3: Nieuwe materialen in de circulaire economie
  • Sessie 4: Circulair ontwerp en het bouwproces
  • Sessie 5: Nieuwe samenwerkingen en businessmodellen
  • Sessie 6: Differentiatie en integratie van circulariteit

Doorheen de sessies wordt ook gepolst naar de vraagstukken die men heeft. Via een halve dag individuele begeleiding geven we advies hoe we deze vragen kunnen oplossen. De sprekers worden in functie van de thema’s per sessie bepaald. De doelgroep zijn alle bouwbedrijven die vragen hebben rond Circulair Bouwen. 

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
€ 600 excl. btw per persoon; € 900 excl. btw voor 2 personen van hetzelfde bedrijf
Organisator
Vlaamse Confederatie Bouw i.s.m. Lokale Confederatie Bouw Limburg

Praktisch

Datum
Tijdstip
07.00 - 10.00 uur
Locatie

Lokale Confederatie Bouw Limburg Wetenschapspark 33 3590 Diepenbeek

Locatie

Adres

Lokale Confederatie Bouw Limburg Wetenschapspark 33 3590 Diepenbeek