Mastercourse 'Data Innovation beyond the hype' - The art of formulating a data science task

Deze sessie wil een overzicht bieden van datascience en de mogelijkheden voor innovatie vanuit industrieel oogpunt.

Praktisch

Datum
Tijdstip
13.00 - 17.30 uur
Locatie

Sirris in Leuven Gaston Geenslaan 8 3001 Heverlee

Aan de hand van concrete voorbeelden uit lopende data-innovatieprojecten in verschillende domeinen wordt het iteratieve en creatieve traject van zakelijk inzicht tot dataverkenning beschreven. We volgen daarbij de verschillende stappen van de datascienceworkflow. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het soort uitdagingen waarmee u misschien wordt geconfronteerd en aan de gegevens en vaardigheden waarover u moet beschikken om de uitdagingen tot een goed einde te brengen. Verder worden enkele algemene opvattingen over data-analyse als een basisproduct ontkracht.

Voor meer informatie over de andere sessies van deze cyclus, klik hier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
575 euro
Organisator
Sirris

Praktisch

Datum
Tijdstip
13.00 - 17.30 uur
Locatie

Sirris in Leuven Gaston Geenslaan 8 3001 Heverlee

Locatie

Adres

Sirris in Leuven Gaston Geenslaan 8 3001 Heverlee