Vlaamse dag van de CE-markering

In de voorbije jaren werden een heel aantal richtlijnen betreffende de CE-markering aangepast in het kader van het ‘new legislative framework’. Om de Vlaamse ondernemers hierover optimaal te informeren wordt er op 29 april een volledige dag uitgetrokken waarbij alle facetten van deze wijzigingen belicht zullen worden.

Dit event is afgelopen

CE-markering bestaat uit meerdere lagen en verschillende categorieën, daarom is deze infosessie opgebouwd rond een volledig dagprogramma waarbij de deelnemers zelf kunnen kiezen aan welke onderdelen ze wensen deel te nemen. Zo kunnen we het boeiend maken voor zowel zij die al gevorderd zijn in de materie als zij die er minder mee vertrouwd zijn.

In de voormiddag is er een algemeen deel dat gericht is op bedrijven die weinig kennis hebben van alle aspecten betreffende de CE-markering. Er zullen presentaties gegeven worden over hoe je als bedrijf kan starten met CE-markering, wat de rol is van een aangemelde instantie (‘testbedrijven’) en wat het wettelijk kader hiervan is. Het NBN legt ook uit wat de link is tussen normen en CE-markering.

Net voor de lunchpauze maken we tijd vrij voor de workshops. Er zijn in totaal negen workshops waarvan je er drie kan kiezen. In elke workshop wordt er één specifieke richtlijn heel gedetailleerd en praktisch uitgelegd. Zo kom je dan perfect te weten hoe een CE-markering aan te brengen op jouw categorie van producten.  

Meer informatie over de categorieën kan je vinden op de website van de Europese Commissie: ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking

Programma

 • 10.00 – 10.30: Onthaal 
 • 10.30 – 10.35: Verwelkoming - Pascal Verheye, Enterprise Europe Network Vlaanderen
 • 10.35 – 11.05: Inleiding tot de CE-markering - Wendy Van Aerschot, attaché, FOD Economie    
 • 11.05 – 11.20: Wat is de rol van een aangemelde instantie? - Koen Chielens, product line manager, AIB Vinçotte
 • 11.20 – 11.30: De link tussen normen en CE-markering - Ellen Bartholomeeusen,  NBN 
 • 11.30 – 12.30: Workshop 1
 • 12.30 – 13.15: Lunch
 • 13.15 – 14.30: Workshop 2
 • 14.35 – 15.45: Workshop 3

Workshops

 • ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT 
Ivan Malfait en Patrick Van Campenhoudt, Blue Guide EMC-lab en Dekimo
 • LAAGSPANNINGSRICHTLIJN Filip Nauwelaerts en Guido Spildooren, Labaratoria De Nayer
 • SPEELGOEDRICHTLIJN 
Carine Renard, FOD economie 
 • MACHINERICHTLIJN 
Koen Chielens, AIB Vinçotte
 • BOUWPRODUCTENVERORDENING 
Dirk De Moor, Agoria 
 • MEDISCHE HULPMIDDELEN 
Bart Mersseman, SGS Belgium 
 • RADIOAPPARATUUR Marc Cumps, Agoria
 • NORMEN
 Ellen Bartholomeeusen, NBN
 • ECODESIGN Bram Soenen,  FOD Volksgezondheid

Praktische informatie

Het seminarie vindt plaats in het Business Centrum Elewijt, dichtbij de E19 en de E40. Er wordt ontvangst voorzien vanaf 10 uur.  Zij die wensen te komen met het openbaar vervoer kunnen sporen naar het station Mechelen en van daar is er een rechtstreekse bus naar het business center. 

Voor meer informatie over deze sessie kan je terecht bij pascal.verheye@vlaio.be.

Organisator
Enterprise Europe Network

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Business Centrum Elewijt Tervuursesteenweg 564 1982 Elewijt