Financiële Basiskennis

Wat vertellen uw balans en resultatenrekening u?

Praktisch

Datum
Tijdstip
09.30 - 12.00 uur
09.30 - 12.00 uur
09.30 - 12.00 uur

De balans en de jaarrekening zijn voor velen Chinees.
Wat staat er juist op een balans? Hoe kan ik een resultatenrekening beter interpreteren? Wat is de cashflow? Hoe kan ik zien of de organisatie wiens jaarrekening ik in handen heb, wel financieel gezond is?

Deze driedelige training maakt op een begrijpelijke manier duidelijk welke informatie u kan vinden in deze financiële publicaties en de rapporten van uw eigen organisatie of die van klanten, leveranciers of andere derden.

Inhoud

 • Situering van de financiële functie
 • Basisinzichten in de boekhoudkundige benadering
 • De inhoud en opbouw van de financiële staten
  • De balans
  • De resultatenrekening
  • De kasstromen
 • Horizontale en verticale analyse als basisinzicht
 • Financiële (ratio-)analyse
 • Werkkapitaal
  • Liquiditeit
  • Rentabiliteit
  • Solvabiliteit
 • Toepassing op een concrete jaarrekening
 • Topics en antwoorden op vragen van de deelnemers

Doelstelling

De inzichten die u tijdens deze training opdoet, zijn zeer praktisch bruikbaar en maken u sterker tijdens besprekingen van financiële cijfers. Naast het verworven basisinzicht in wat er in balans en resultatenrekening staat, bent u in staat om een aantal basisanalyses uit te voeren.

Doelgroep

Iedereen die inzicht in de basis van financiële rapportering wil krijgen. Zowel diegenen zonder financiële voorkennis als medewerkers die enkel een uitvoerende boekhoudkundige functie vervullen, zullen hun inzichten versterken. Dit programma richt zich zowel op bedrijfsleiders, afdelingshoofden, businessunitmanagers als uitvoerende functies.

Sprekers

Deloitte Private

Sessie 1: Ralph De Jonghe en Kurt Verschueren
Sessie 2: Martin Verhelst en Evelien Merckx
Sessie 3: Ralph De Jonghe en Kurt Verschueren

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
€ 550
Organisator
Voka
Thema's

Praktisch

Datum
Tijdstip
09.30 - 12.00 uur
09.30 - 12.00 uur
09.30 - 12.00 uur