Infosessie over ICRAD cofund call: Veterinair onderzoek infectieziekten

De oproep zal gepubliceerd worden op 14 november 2019. De uiterste datum voor het indienen van de pre-proposals is 13 februari 2020. In België hebben zowel VLAIO, het FWO als de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een toelagebudget voorzien.

Dit event is afgelopen

Organisator
VLAIO i.s.m FWO en FOD Volksgezondheid

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Conscience gebouw - Vergaderzaal 1B03 Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel