Infosessie: Waarom is REACH ook belangrijk voor uw onderneming?

Niet enkel welke verplichtingen, maar ook welke rechten en welke opportuniteiten brengt REACH voor u mee? In deze sessie willen wij bewustzijn creëren rond REACH. We gaan niet in op de technische details, maar we leggen u uit hoe u REACH strategisch aanpakt en hoe dit tot een commercieel voordeel kan leiden.

Praktisch

Datum
Tijdstip
09.00 - 10.00 uur

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals) wordt nog te vaak geassocieerd met de chemische industrie. Echter niets in minder waar. 

In samenwerking met Apeiron-Team NV organiseert Voka West-Vlaanderen op dinsdag 20 april een infosessie rond REACH. Tijdens de infosessie komen twee belangrijke thema’s aan bod:

Kom ik in aanraking met de REACH-wetgeving en waarom is REACH belangrijk voor mijn onderneming?
Wat zijn mijn verplichtingen op vlak van REACH?
Na de bespreking van deze thema's is er een Q&A voorzien.
Er is geen voorkennis rond REACH vereist.

Voor meer info over de sessie of voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Leonid Guz.

Doelgroep

Zaakvoerder, product steward, aankoop-, milieu- en veiligheidsverantwoordelijke.

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
Deze infosessie is gratis
Organisator
Voka

Praktisch

Datum
Tijdstip
09.00 - 10.00 uur