Juridische impact van Covid-19 op internationale contracten

In dit seminarie bespreken wij de juridische gevolgen van het coronavirus op (internationale) overeenkomsten en geven enkele praktische tips mee over hoe een ondernemer hiermee kan omgaan. We baseren ons daarbij de ervaringen tijdens de eerste coronacrisis en geven aan hoe u in de toekomst beter voorbereid kan zijn.

Dit event is afgelopen

Programma

 • Algemene situering van de Coronaproblematiek
 • Is Corona overmacht?
 • Biedt de overeenkomst een sluitende oplossing?
 • Wat indien er in een overeenkomst niets vermeld wordt over overmacht?
 • Overmacht naar Belgisch recht en Corona
 • Overmacht onder het Weens Koopverdrag en Corona
 • Overmacht in andere rechtsstelsels en Corona
 • Aandachtspunt: bewijsverzameling
 • Enkele praktijkvoorbeelden
 • Tips and tricks
 • Vragen
Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
€ 180 leden / € 270 niet-leden - excl. btw
Organisator
Voka

Dit event is afgelopen