Lerend Netwerk KLIMMAX H2O

Overstromingen in lagergelegen gebieden en extreme droogte vormen een groeiend probleem. Om deze tendens te stoppen moet meer ingezet worden op hergebruik, infiltratie, buffering, groendaken en gevels. Hoe speel je als ontwerper in op deze klimaatadaptatie en hoe droogteresistent en overstromingsresistent bouwen?

Praktisch

Datum
Tijdstip
19.00 - 19.00 uur
Locatie

3Square Rijvisschestraat 124 9052 Zwijnaarde

Overstromingen in lagergelegen gebieden en extreme droogte vormen een groeiend probleem voor onze woonomgeving, waarbij zelfs onze drinkwaterbevoorrading in het gedrang komt. Om deze tendens te stoppen moeten we minder water afvoeren en nog meer inzetten op hergebruik, infiltratie en buffering met vertraagde afvoer van regenwater. 

Innovatieve systemen van regenwaterbuffering en infiltratie, groene daken en gevels kunnen hier onder andere een belangrijke rol in spelen. Daarnaast moet noodgedwongen gedacht worden aan waterrobuust bouwen op zowel het niveau van het masterplan als het projectniveau. 

Tijdens dit Lerend Netwerk bekijken we bovenstaande issues vanuit een praktische invalshoek. Hoe speel je als ontwerper in op de klimaatverandering en hoe kan er droogteresistent en overstromingsresistent gebouwd worden?

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Naast de 4 sessies krijg je ook de kans om individuele begeleiding te volgen van een expert in de verschillende vakgebieden rond water- en groenbewust bouwen. Worstel je met bepaalde specifieke problemen of vraagstukken hieromtrent? Dan kan je advies inwinnen tijdens deze één-op-één begeleiding met een specialist.

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
€ 490
Organisator
Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV)

Praktisch

Datum
Tijdstip
19.00 - 19.00 uur
Locatie

3Square Rijvisschestraat 124 9052 Zwijnaarde

Locatie

Adres

3Square Rijvisschestraat 124 9052 Zwijnaarde