Mastercourse 'Data Innovation beyond the Hype' - The industrial relevance of advanced AI/ML methods

Deze sessie binnen de mastercourse 'Data Innovation beyond the Hype', een organisatie van het Sirris Data and AI Competence Lab (EluciDATA Lab), gaat dieper in op diverse state-of-the-arttechnieken van machine learning, die met succes in de industrie werden toegepast.

Dit event is afgelopen

Doel van de sessie is de deelnemers een beter inzicht te verschaffen in het type van problemen dat met deze technieken kan worden aangepakt. We illustreren dit aan de hand van concrete voorbeelden uit diverse domeinen. Onder meer de volgende machine learning-methodes komen aan bod:

  • Reinforcement learning
  • Deep learning
  • Bio-inspired computing
  • Active learning
  • Federated learning

Voor elke methode worden de kenmerken en de plus- en minpunten ervan in detail toegelicht, alsook de meest gangbare algoritmes om een welbepaald industrieel probleem op te lossen. Doel is de deelnemers te begeleiden bij een bewuste keuze van de gepaste techniek naargelang van het probleem in kwestie, de beschikbare data (dimensionaliteit, type van attribuut, enz.) en de vereisten van het verwachte model (interpreteerbaarheid, accuraatheid, schaalbaarheid, enz.).

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
625
Organisator
Sirris

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Sirris in Gent Technologiepark-Zwijnaarde 48 9052 Zwijnaarde