Naar een duurzaam afvalbeleid

Via deze opleiding houd je de vinger aan de pols en ontdek je de opportuniteiten van duurzaam afvalbeheer.

Dit event is afgelopen

OVAM – John Wante, stafmedewerker materialenbeheer

De OVAM streeft samen met u naar een duurzaam afval- en materialenbeheer in Vlaanderen.

 • Update Materialendecreet – Vlarema, het kader, controle en Codes van goede praktijk. Het Materialendecreet verankert het duurzaam materialenbeheer en gaat uit van een integrale kijk op de materiaalketen om een blijvende oplossing te vinden voor het afvalvraagstuk. Het Vlarema bevat meer gedetailleerde voorschriften over (bijzondere) afvalstoffen, grondstoffen, selectieve inzameling, vervoer, de registerplicht en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. 
 • Het Symbioseplatform, enkele mooie voorbeelden. Bij industriële symbiose wisselen bedrijven nevenstromen met elkaar uit. Een ervaren symbioseteam helpt om de juiste contacten te leggen, samen met kennis- en onderzoekscentra. Symbiose leidt tot gesloten materiaalkringlopen, vermindert de hoeveelheid bedrijfsafval en valoriseert waardevolle reststromen.

RENEWI – Daneel Geysen, material development manager

Renewi richt zich exclusief op het verkrijgen van waarde uit afval in plaats van het verbranden of storten van afval. 

 • Hoe pakt Renewi dit praktisch aan bij bedrijven, hoe krijgt het afval dat Renewi ophaalt een tweede leven in de vorm van energie of nieuwe producten? 
 • Enkele mooie cases waarbij afval een tweede leven krijgt als nieuwe grondstof.

RENOTEC – Vicky Dolézal, manager kwaliteit

Group Renotec restaureert en renoveert gebouwen, monumenten en kunstwerken. Dat doen ze met ambachtelijke kennis en innovatieve technieken. Duurzaam groeien is hun brandende ambitie.

 • Re-use, Re-duce, Re-cycle for the Future!
 • Bedrijfscase slim afvalmanagement: reductie van afval en kosten door slimmer beheer en inzameling met betrokkenheid van leveranciers, afvalophalers én de medewerkers.

Programma

09u00: OVAM presentatie - Q&A:

 • Update Materialendecreet – Vlarema, het kader, controle en Codes van goede praktijk
 • Het Symbioseplatform, enkele mooie voorbeelden

10u00: Break

10u15: RENEWI presentatie - Q&A:

 • Hoe pakt Renewi dit praktisch aan bij bedrijven?
 • Een tweede leven van afval als nieuwe grondstof

11u05 Break

11u15 Renotec presentatie - Q&A

 • Re-use, Re-duce, Re-cycle for the Future!
 • Bedrijfscase slim afvalmanagement

12u00 Einde

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
Voka leden: € 180 (excl. btw) - Voka-niet leden: € 270 (excl. btw)
Organisator
Voka

Dit event is afgelopen