Ontbijtsessie Reach & Biocides

Tijdens de afgelopen jaren werden heel wat nieuwigheden geïntroduceerd in de REACH & BPR (Biocidal Product Regulation) wetgeving. Met deze ontbijtsessie willen we de belangrijkste wijzigingen voor onze sector samenvatten en dieper ingaan op het aspect nanomaterialen en REACH. Tot slot bespreken we de impact van de biocideverordening op de textielsector.

Dit event is afgelopen

PROGRAMMA

REACH 2020: Chemicaliën in textiel worden geviseerd

Recent werd een groot aantal chemicaliën toegevoegd aan de restrictielijst van REACH (Annex XVII) en werden verschillende voorstellen gelanceerd die een grote impact zullen hebben op het gebruik van chemicaliën in de textielindustrie. Tijdens deze presentatie lichten we de aspecten van REACH kort toe en bekijken we de SVHC lijst en Annex XVII in detail, met aandacht voor de textielrelevante chemicaliën.

Stijn Steuperaert

REACH & Nanomaterialen

Nanomaterialen vormen al langer het onderwerp van bezorgdheid wanneer het aankomt op arbeids- en consumtenveiligheid. Vanuit het voorkomingsbeginsel zijn verschillende lidstaten van de EU reeds van start gegaan met een nanoregister. Sinds 1 januari 2020 werden ook bepalingen opgelegd vanuit REACH i.v.m. nanomaterialen. Deze presentatie geeft een korte stand van zaken.

Erik Wuyts

De SCIP databank voor informatie over SVHC-stoffen in artikelen

Het opsporen van schadelijke chemicaliën is de sleutel tot een duurzamere circulaire economie. Alle materialen bestaan uit chemicaliën, we moeten weten welke producten schadelijke chemicaliën kunnen bevatten vooraleer ze worden gerecycleerd. In dit kader ontwikkelde ECHA een database waarin ondernemingen die artikelen op de markt brengen die SVHC-stoffen bevatten een kennisgeving dienen uit te voeren vanaf 5 januari 2021.

Erik Wuyts

Biocides en hun toepassing op textiel

Biocides maken het mogelijk om een toegevoegde waarde toe te kennen aan textiel. Het op de markt brengen en gebruiken van biocides is onderworpen aan de bepalingen van de Biocideverordening. In deze presentatie krijgt u meer informatie over de toepasbaarheid van biocides en welke voorwaarden men dient te respecteren om textiel dat behandeld is met een biocide op de markt te brengen.

Erik Wuyts

BELANGRIJK

Wegens het coronavirus is het aantal fysieke deelnemers beperkt. U kan het event ook online volgen (gelieve uw keuze aan te duiden op het inschrijvingsformulier!)

Richtlijnen bij het fysiek bijwonen van onze sessies

  • breng uw eigen mondmasker mee (het dragen van een mondmasker is te allen tijde verplicht voor alle bezoekers)
  • desinfecteer uw handen bij het binnenkomen van het gebouw aan de receptie
  • scan de QR-code die u ontvangt bij uw online registratie aan de balie
  • respecteer te allen tijde de sociale afstandsregels (1,5 m)
  • blijf gedurende het hele event op de aangewezen stoel zitten

TARIEVEN EN VOORWAARDEN

  • Centexbel leden: 100 euro
  • Andere deelnemers: 120 euro

Centexbel is een erkend opleidingsvertstrekker waardoor kmo’s via de kmo-portefeuille kunnen deelnemen aan verminderd tarief. Registratienummer Centexbel DV.O101549

Uw inschrijving is enkel geldig na ontvangst van onze elektronische bevestiging.

Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling, inclusief 21% BTW. Eventuele annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. Bij annuleringen na 5 dagen voor aanvang van de sessie wordt geen terugbetaling voorzien. Deelnemers kunnen zich ten allen tijde door een andere persoon laten vervangen. In dit geval worden geen extra kosten aangerekend. Gelieve wel de naamsverandering door te geven.

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
120 euro
Organisator
Centexbel

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Centexbel Technologiepark 7 9052 Zwijnaarde