TechStack Belgium Open Space, een organisatie van Sirris

Nood aan ideeën opdoen en ervaring uitwisselen rond het bouwen en uitbaten van digitale diensten, zoals SaaS-producten en online market places? We bieden u de ruimte om tijdens één namiddag online erover te praten met uw peers. De precieze topics worden vooraf gekozen door de deelnemers zelf, en liggen tijdens het event ter discussie via break-out rooms.

Dit event is afgelopen

We organiseren een combinatie van twee klassieke presentaties en een op Open Space Technologies gebaseerd, zelf-georganiseerd, interactief vervolg, waarin de nadruk ligt op het praten met peers, het uitwisselen van info, over topics die door u zelf werden aangedragen.

Programma

12:30: Opening
13:00-13:10: Welkomstwoord en korte uitleg over het verloop
13:10-13:25: Voorstelling resultaten van de techstack survey
13:25-13:45: Een inspirerende spreker brengt zijn vooruitgang in techstack 
13:45-13:55: Sponsor pitches
14:00-14:30: Eerste reeks breakouts
14:40-15:10: Tweede reeks breakouts
15:20-15:50: Derde reeks breakouts
16:00-16:30: Vierde reeks breakouts
16:30-17:00: Conclusie
17:00-17:30: Lobby blijft open voor feedback

Voorbereiding

  • Bij inschrijving geeft u een of meerdere onderwerpen, gelinkt aan het bouwen en uitbaten van digitale diensten (technisch, organisatorisch, ...) door waarover u met uw peers zou willen praten.
  • Enkele dagen voor het event krijgt u de mogelijkheid om te stemmen op de onderwerpen die u graag behandeld zouden willen zien tijdens het event.
  • Op het event zelf worden break-out rooms ter beschikking gesteld en zoeken deelnemers die rooms zelf op om in gesprek te gaan over het topic, volgens de 'regels en wetten' van de open space.

Klik hier voor meer info.

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
101 euro
Organisator
Sirris

Dit event is afgelopen