Terugbetaalbaar voorschot voor evenementen

Publicatiedatum
De coronacrisis zorgt voor grote onzekerheid bij de evenementensector. De Vlaamse overheid voorziet een terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren, dat werkkapitaal creëert om nieuwe evenementen voor te bereiden en op te zetten vanaf najaar 2020.
Festival - foto van Aditya Chincure van Unsplash.com

60 % van de kosten

Het terugbetaalbaar voorschot bedraagt 60% van de totale kost van het evenement en is beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen - minimaal € 25.000 euro en maximaal € 800.000.

De verplichting tot terugbetaling vervalt indien het event niet mag doorgaan omwille van een beslissing van de nationale veiligheidsraad, of de Vlaamse overheid of een provinciale of regionale lockdown, die evenementen verbiedt in het kader van de maatregelen naar aanleiding van Covid-19. Dan kan de steunaanvrager de steun definitief krijgen, beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen. Het bedrijfseconomische risico wordt niet afgedekt: als het evenement verlieslatend was, moet de steun terugbetaald worden. 

Twee oproepen

Er komt een eerste oproep in september voor events tot 31/12/2020. De uiterste indieningsdatum van deze oproep zal begin oktober 2020 liggen.

Een tweede oproep voor events die in 2021 plaatsvinden zal georganiseerd worden met een uiterste indieningsdatum begin november 2020.

Aanvragen nog niet mogelijk

VLAIO zal optreden als eerste aanspreekpunt bij vragen voor deze maatregel. Dit besluit is aangemeld bij de Europese Commissie en kan pas daarna definitief door de Vlaamse Regering goedgekeurd worden. Aanvragen is dus nog niet mogelijk.

Alle info over deze maatregel