Bijzondere exportsteun Brexit

Laatst gewijzigd op 11 mrt 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's
Voor wat
uitvoering van een Brexit gerelateerd project/internationalisering
Subsidie (via oproep)
van € 10.000 (ervaren exporteurs)/ van € 7000 (startende exporteurs)

Wat houdt de maatregel in

Ervaren ondernemers met minstens 5 voltijds tewerkgestelden en een vestiging in het Vlaamse Gewest kunnen bij Flanders Investment & Trade (FIT) een eenmalige subsidie bekomen van € 10.000 voor het realiseren van een Brexit gerelateerd project of voor een project dat de gevolgen van de Brexit voor de onderneming opvangt. 

Vlaamse kmo’s met innovatieve producten en diensten die aan het begin staan van hun internationaliseringsproces kunnen een subsidie van € 7000 ontvangen.

1. De oproep voor ervaren exporteurs werd verlengd tot 31 maart 2021 (eerst 12 maart). 
2. Voor startende Vlaamse exporteurs (kmo's) lanceert FIT een oproep op 15 maart tot en met 22 april 2021. De doelgroep zijn 195 Vlaamse kmo’s met innovatieve producten en diensten die aan het begin staan van hun internationaliseringsproces én nog nooit eerder FIT-steun ontvingen. Meer informatie over het Starterspakket Internationalisering voor 195 bedrijven vind je in het nieuwsbericht Nieuwe call Starterspakket Internationalisering.

Voor ervaren exporteurs

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel richt zich tot kmo's die voldoen aan de Europese kmo-definitie die: 

  • een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest hebben
  • minstens vijf voltijdsequivalenten ingeschreven personeel tewerkstellen volgens de laatst neergelegde jaarrekening
  • een positief eigen vermogen hebben
  • tijdens het laatst afgesloten boekjaar een exportaandeel van minstens 20% hebben gerealiseerd
  • een aanvaardbare activiteit uitoefenen (de NACE-BEL codes van de uitgesloten activiteiten kan je raadplegen op de website van FIT Bijzondere Exportsteun Brexit > Wat zijjn de voorwaarden

Bovendien kan je aantonen dat de Brexit gevolgen heeft op jouw exportactiviteit. Voorbeelden: Daalde de export van je onderneming naar het VK, al dan niet via verdelers, agenten of andere partners? Moeten er bijkomende kosten worden gemaakt door het vertrek van het VK uit de EU? Wil je diversifiëren door andere landen te verkennen? Of ga je net in het VK een tandje bijsteken omdat je er nieuwe opportuniteiten spot? 

Wat komt in aanmerking

Je kan steun aanvragen voor projecten die passen in de relance naar aanleiding van de Brexit en betrekking hebben op activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen.

Voorbeelden van aanvaardbare kosten in het project zijn: kosten voor douanesoftware systemen; registratie- en hercertificatiekosten; kosten douanevertegenwoordiger; kosten Brits btw en/of EORI-nummer; kosten fiscaal agent; kosten inwinnen advies bij externe consultants; verzendingskosten van stalen; kosten voor digitale marketing; kosten voor diversificatie naar andere exportmarkten; andere kosten die de firma maakt om de gevolgen van de Brexit op te vangen.

Je krijgt voor dezelfde kosten geen andere financiële tegemoetkoming bij een internationale, federale, gewestelijke, regionale of lokale overheid.

Omvang steun

Je kan steun aanvragen binnen de oproep die openstaat van 8 februari 2021 (om 14 u) tot en met 31 maart 2021 (tot 17u) of tot het budget is uitgeput. Er wordt in deze oproep steun voorzien voor 200 ondernemingen.  

De subsidie bedraagt een eenmalig forfait van € 10.000 voor het realiseren van een Brexit gerelateerd project of voor een project dat de gevolgen van de Brexit voor de onderneming opvangt. 

De bijzondere exportsteun valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis.

Cumulatie

Deze steun is cumuleerbaar met de steun die werd toegekend in het 'Corona Exit Plan'.

Aanvraagprocedure

De aanvraag verloopt via de online applicatie MijnFIT op de website van FIT. Meer informatie kan je raadplegen op de website van FIT Bijzondere Exportsteun Brexit > Hoe uw subsidie aanvragen.

Voor startende exporteurs

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel richt zich tot Vlaamse startende exporteurs (kmo's die voldoen aan de Europese definitie) met innovatieve producten en diensten die aan het begin staan van hun internationaliseringsproces. Je mag nog nooit eerder een FIT-subsidie hebben ontvangen.

Omvang steun

Je kan steun aanvragen binnen de oproep die openstaat van 15 maart 2021 tot en met 22 april 2021 of tot het budget is uitgeput. Er wordt in deze oproep steun voorzien voor 195 ondernemingen.  

De subsidie bedraagt een eenmalig forfait van € 7.000 voor het realiseren van een internationaal project. 

De bijzondere exportsteun valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis.

Aanvraagprocedure

De aanvraag verloopt via de online applicatie MijnFIT op de website van FIT. Meer informatie volgt nog op Nieuwe call Starterspakket Internationalisering: 5 veelgestelde vragen beantwoord

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Subsidies
Adres

Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België

Telefoon