Herverdeling van de sociale lasten

Laatst gewijzigd op 25 feb 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's
Voor wat
verlichten van de sociale lasten van de kmo’s
Automatische vermindering
van 11,5%, berekend op een aantal sociale zekerheidsbijdragen

Wat houdt de maatregel in

Om de sociale lasten van de kmo’s te verlichten genieten ‘kleinere’ werkgevers van een automatische vermindering van 11,5%, berekend op een aantal sociale zekerheidsbijdragen. Deze korting wordt begrensd op € 272,68 of € 359,45 al naargelang de driemaandelijkse sociale lasten al dan niet € 26.028,82 overschrijden.

Wie komt in aanmerking

Alle werkgevers met een industrieel of commercieel doel en beoefenaars van vrije beroepen die werknemers tewerkstellen komen in aanmerking.
Vzw’s komen bijgevolg niet in aanmerking voor deze maatregel.

Voorwaarden

Om deze maatregel te financieren, moeten de ‘grotere’ werkgevers een bijdrage van 1,55% betalen, indien de verschuldigde bijdragen in één of meerdere kwartalen meer dan € 26.028,82 per kwartaal bedragen. Deze bijdrage wordt berekend op het gedeelte van de bijdragen dat de grens van € 26.028,82 overschrijdt. Voor 2021 wordt de te betalen bijdrage per werkgever geplafonneerd op maximum € 213.621. Dit bedrag wordt gekoppeld aan de gezondheidsindex.

De omvang van deze vermindering of te betalen bijdrage wordt door de RSZ ieder jaar in de loop van het tweede kwartaal meegedeeld aan de werkgever. Bedraagt het credit- of debetsaldo echter minder dan € 37,18, dan wordt de werkgever niets uitgekeerd of aangerekend.

Aanvraagprocedure

In de loop van de maand juni van elk jaar ontvangt de werkgever een "Bericht betreffende de herverdeling van de sociale lasten", met gedetailleerde vermelding van het credit- of debetbedrag berekend op basis van de gegevens vermeld op de kwartaalaangiften van het voorgaande jaar. Indien het resultaat van deze verrichting vernietigd wordt, omdat het geen € 37,18 bedraagt, zal de werkgever daarvan eveneens een bericht ontvangen.

Contact

Meer informatie over deze maatregel kan je terugvinden op de RSZ-website in de "Administratieve instructies RSZ" > Blader door de instructies > Herverdeling der sociale lasten. Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal, wordt een nieuwe versie van deze instructies gepubliceerd. In de Tussentijdse instructies kan je eventuele wijzigingen reeds vroeger raadplegen. 

Een vraag stellen aan het contactcenter van de RSZ kan per telefoon of door gebruik te maken van het contactformulier.

Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon