Impulsprogramma's toeristische hefboomprojecten

Laatst gewijzigd op 6 apr 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
infrastructuurprojecten met een sterk internationaal toeristisch potentieel
Subsidie via oproep (geen oproep momenteel)
van max. 60% (plafond: max. €1 mln.)

Wat houdt de maatregel in

Toerisme Vlaanderen financiert hefboomprojecten met een internationaal potentieel die passen binnen één van de toeristische thema's en een voldoende hefboomeffect hebben voor Vlaanderen. Een hefboomproject is een infrastructuurproject. 

Momenteel is er nog geen nieuwe oproep voorzien binnen de Impulsprogramma's.

Wie komt in aanmerking

Volgende instanties kunnen een aanvraag indienen:

  • gemeentebesturen of autonome bedrijven;
  • provinciebesturen of autonome bedrijven;
  • verenigingen zonder winstoogmerk;
  • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;
  • publieke rechtspersonen;
  • private rechtspersonen;
  • en een samenwerkingsverband van de voorvermelde aanvragers.

Wat komt in aanmerking

De afgelopen oproep tot subsidieaanvragen voor toerismesubsidies voor hefboomprojecten had betrekking op 3 thema's:

  • Impulsprogramma Vlaamse Meesters;
  • Impulsprogramma kernattracties in de deelbestemmingen als internationale iconen;
  • Impulsprogramma meetinginfrastructuur in erfgoedlocaties voor de internationale meetingindustrie.

Omvang steun

Een hefboomproject is een infrastructuurproject. Toerisme Vlaanderen zal het bedrag van de subsidie bepalen op basis van het uitgewerkte kosten- en financieringsplan in het businessplan. Dit bedrag wordt bepaald tijdens het proces, is substantieel en verschilt dus per project. Toerisme Vlaanderen voorziet een maximale financiële steun van 60%.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis.

Aanvraagprocedure

Er is geen aanvraagmogelijkheid momenteel.

Voorbeelden

Overzicht van de goedgekeurde projecten is beschikbaar op www.toerismevlaanderen.be/impulshefboomprojecten.

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Projectfinanciering
Adres

Grasmarkt 61
1000 Brussel
België

Contactpersoon
Els Lowyck
Telefoon