Innovatieve culturele partnerprojecten

Laatst gewijzigd op 7 jan 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
innovatieve samenwerkingen tussen culturele organisaties en niet-culturele partners.
Subsidie via oproep
van max. € 20.000 en min. € 7.000 per project

Wat houdt de maatregel in

Met deze subsidieoproep van het Departement Cultuur, Jeugd en Media kunnen culturele organisaties innovatieve samenwerkingen aangaan met niet-culturele partners.

Partnerprojecten openen voor de cultuursector vaak gesloten deuren naar andere sectoren en bieden de middelen en tijd om nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te exploreren. Culturele organisaties treden uit hun comfortzone en verleggen samen met de niet-culturele partners, uit gekende of ongekende sectoren, hun grenzen.

Elk jaar kunnen de dossiers ingediend worden voor 15 juli.  

Wie komt in aanmerking

Een partnerproject bestaat uit minstens twee partners waarvan minimaal één culturele partner en minimaal één niet-culturele partner.

Culturele partner

Een culturele partner is een individu of een organisatie die zijn of haar hoofdactiviteit uitoefent in de culturele sector (kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, lokaal cultuurbeleid, sociaal-cultureel volwassenenwerk, en jeugd) van Vlaanderen. De sector kunsten omvat ook architectuur, vormgeving, andere audiovisuele en beeldende kunst, audiovisuele kunst, beeldende kunst, experimentele mediakunst, geluidskunst, muziek (folk, jazz, klassieke muziek, pop/rock, wereldmuziek), podiumkunsten, dans, muziektheater, performance art, theater, design, mode, letteren en film.

Niet-culturele partner

Een niet-culturele partner is een individu of een organisatie die zijn of haar hoofdactiviteit uitoefent in een sector, anders dan de cultuursector zoals vermeld in de definitie hierboven.

Een combinatie van één of meer culturele partner(s) en één of meer niet-culturele partner(s) is eveneens mogelijk. De culture partner(s) en de niet-culturele partner(s) kunnen diverse organisatievormen (publiekrechtelijk of privaatrechtelijk) hebben. Ook vzw’s of natuurlijke personen komen in aanmerking.

Wat komt in aanmerking

Projecten dienen nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te exploreren. Het kan daarbij gaan over het opbouwen van kennis en ervaring, het ontwikkelen van een product, dienst, proces, methode, of businessmodel. Het resultaat kan een nieuwe oplossing of proces zijn met een duidelijke culturele, technische, economische, wetenschappelijke, methodologische, sociale of maatschappelijke impact.

De volgende samenwerkingen of projecten komen niet in aanmerking: afstudeerprojecten, doctoraten, reeds lopend en gefinancierd academisch onderzoek, restauraties of reeds lopende projecten.

Omvang steun

De projectsubsidie loopt maximaal 3 jaar en bedraagt maximaal € 80.000. Het betrokken project mag geen dubbele subsidiëring genieten. De eigen inbreng van de niet-culturele partner(s) bedraagt minimaal 25% van de totale kosten.

Aanvraagprocedure

Elk jaar kunnen de dossiers ingediend worden voor 15 juli.  

Een aanvraag verloopt via de KIOSK-applicatie cjsm.be/kiosk.

Contact

Afdeling / Dienst
Afdeling subsidiëren & erkennen
Adres

Arenbergstraat 9
1000 Brussel
België

Telefoon
Contactpersoon
Stef Vonk
Telefoon