Screen Flanders

Laatst gewijzigd op 18 feb 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de audiovisuele sector
Voor wat
audiovisuele filmproducties die een deel van hun budget in het Vlaamse Gewest spenderen
Terugbetaalbaar voorschot
op netto-ontvangsten van max. € 400.000 per project

Wat houdt de maatregel in

Via Screen Flanders verstrekt het Agentschap Innoveren & Ondernemen maximum € 400.000 steun aan audiovisuele producties die een deel van hun budget in het Vlaamse Gewest spenderen. De steun wordt toegekend via een oproepprocedure.

1. Om de door de coronacrisis getroffen producenten te ondersteunen, en ervoor te zorgen dat al gesteunde audiovisuele werken in deze moeilijke periode alsnog kunnen worden gerealiseerd, heeft Screen Flanders een aantal versoepelingen binnen haar regelgeving doorgevoerd. Zie nieuwsbericht Versoepelingen Screen Flanders-steun door COVID-19.
2. Er staan een nieuwe call open. De deadline voor deze oproep is 5 maart 2021.

Wie komt in aanmerking

Belgische onafhankelijke producenten kunnen een via Screen Flanders steun aanvragen als economische ondersteuning voor hun audiovisuele uitgaven binnen het Vlaamse Gewest.

Buitenlandse producenten die een aanvraag bij Screen Flanders wensen in te dienen, kunnen hiervoor een beroep doen op een Belgische coproducent die aan alle selectievoorwaarden voldoet.

Wat komt in aanmerking

Het audiovisuele werk moet voldoen aan volgende voorwaarden: 

 • op het moment van de aanvraag kan worden aangetoond dat 50% van de financiering voor het project beschikbaar is;
 • er worden minimaal € 250.000 (exclusief btw) aan in aanmerking komende uitgaven gerealiseerd in het Vlaamse Gewest;
 • de aanvraag is ingediend vóór de eerste opnamedag / eerste animatiedag;
 • het is al maximaal één keer ingediend en kreeg bij de vorige indiening geen steun;
 • het project voldoet minstens aan drie (animatie) of aan vier (fictie en documentaire) van de volgende culturele voorwaarden, ook de ‘culturele toets’ genoemd:
  • het scenario vindt grotendeels plaats in Vlaanderen, in België, in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in een lidstaat van de Europese Vrijhandelsassociatie;
  • de regisseur of de scenarist is gedomicilieerd in Vlaanderen, in België, in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in een lidstaat van de Europese Vrijhandelsassociatie;
  • één van de hoofdrolspelers of drie van de bijrolspelers hebben een band met de Belgische cultuur;
  • ten minste één van de hoofdpersonages heeft een band met de Belgische cultuur;
  • het originele scenario is grotendeels geschreven in en de hoofdpersonages drukken zich uit in één van de officiële talen of streektalen van België;
  • het scenario is een aanpassing van een origineel literair werk of is geïnspireerd op een andere creatie die erkend is op cultureel gebied;
  • het audiovisuele werk heeft als hoofdthema kunst of verschillende artiesten;
  • het audiovisuele werk gaat voornamelijk over historische personen of gebeurtenissen;
  • het audiovisuele werk kaart voornamelijk maatschappelijke thema's aan die relevant zijn voor België of voor een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Europese Vrijhandelsassociatie, met een actueel, cultureel, sociaal of politiek aspect;
  • het audiovisuele werk draagt bij tot de herwaardering van het Belgische of het Europese audiovisuele patrimonium.

Omvang steun

De maximale steun per project bedraagt € 400.000. 

Het steunbedrag dat wordt toegewezen is afhankelijk van het gevraagde bedrag in de aanvraag en de gepresenteerde in aanmerking komende uitgaven, die minimaal € 250.000 moeten bedragen. De steun wordt toegekend in de vorm van terugbetaalbare voorschotten op netto-ontvangsten. De steun wordt terugbetaald met alle netto-ontvangsten die de producent genereert als gevolg van de exploitatie van het audiovisuele werk. Van deze netto-ontvangsten wordt een percentage terugbetaald dat overeenkomt met de verhouding van de totale steun die verleend is, ten opzichte van de totale financiering van het audiovisuele werk.

Een overzicht van de uitgaven kan je terugvinden op screenflanders.be/nl/economisch-fonds-nl/steunaanvragen-nl.

Het staatssteunpercentage overschrijdt de maximaal toegelaten drempel niet. De totale staatssteun bedraagt maximum 50% van het totale productiebudget van het project. Dit percentage wordt verhoogd tot 60% voor coproducties die door meer dat één lidstaat van de EU worden gefinancierd en waarbij producenten uit meer dan één lidstaat betrokken zijn en tot 75% wanneer het om een moeilijk audiovisueel werk gaat.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag kan enkel in het kader van een oproep en binnen een bepaalde periode worden ingediend.

De deadlines voor 2021 zijn:

 • Oproep 1: 5 maart 2021 om 12 uur;
 • Oproep 2: 10 september 2021 om 12 uur.

De steunaanvraag dient te gebeuren volgens de procedure en op basis van de documenten die daarvoor ter beschikking worden gesteld op screenflanders.be/nl/economisch-fonds-nl/steunaanvragen-nl/.

Uitbetalingsprocedure

De uitbetaling gebeurt in 3 schijven van respectievelijk 40% (wanneer 80% van de totale financiering en 50% van het Belgische federale Tax Shelterbedrag beschikbaar is), 30% (wanneer het project lopende is) en 30% (wanneer de in aanmerking komende uitgaven zijn bewezen). Zie screenflanders.be/nl/economisch-fonds-nl/steunaanvragen-nl/.