Steun eventsector (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 29 mrt 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de eventsector
Voor wat
ondersteuning tijdens de coronacrisis
Subsidies, Leningen, Tijdelijke werkloosheid
steun varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

De evenementensector werd zwaar getroffen door het coronavirus. Naast de meer algemene maatregelen zoals het Vlaams beschermingsmechanisme 5 (steunperiode februari 2021) het Corona-overbruggingsrecht en de Garantieregeling en betalingsuitstel ondernemingskredieten (coronacrisis) werden er voor deze sector ook verschillende specifieke maatregelen gecreëerd en andere maatregelen versoepeld.

Deze fiche geeft een overzicht van de meer specifieke steunmaatregelen waarop deze sector een beroep kan doen. Voor een volledig overzicht kan je de filter coronavirus raadplegen. Ook via de filter financieren van de Subsidiedatabank kan je belangrijke financieringsmaatregelen terugvinden voor de ondersteuning in deze crisis (zoals o.m. de Winwinlening en de Vlaamse Kredietbemiddelaar).

Steun voor festivals, stoeten en processies

De Vlaamse Regering verleent via Toerisme Vlaanderen steun aan projecten van zomerfestivalorganisatoren die inzetten op innovatie om de corona-uitdagingen het hoofd te bieden. Binnen deze subsidietoekenning is er ook plaats voorzien voor stoeten en processies.

Wie komt in aanmerking

Steun kan worden aangevraagd door een zelfstandige, een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een vereniging zonder winstoogmerk. De steunaanvrager heeft een operationele hoofdzetel, of is gevestigd, in het Vlaams Gewest of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad.  

Wat komt in aanmerking

Het festival wordt binnen deze projectoproep opgevat als een hoogkwalitatieve, unieke gebeurtenis binnen de culturele en creatieve sectoren (muziek, design, theater, dans, beeldende kunst, literatuur, stoeten en processies, film) met een tijdelijk karakter dat voornamelijk outdoor (minstens 60%) plaatsvindt en internationaal potentieel heeft en plaatsvindt binnen de periode van 15 juni 2021 tot en met 31 oktober 2021. De oproep staat ook open voor de mobiele varianten, stoeten en processies.

Omvang steun

Er zal worden gewerkt met vijf steunschijven waarbij de kleinste steunschijf gereserveerd wordt voor stoeten en processies. Met de beschikbare middelen van € 10 miljoen wil men een 70-tal festivals, stoeten en processies betoelagen. Per steunschijf wordt een plafond ingesteld dat een festival als betoelaging kan ontvangen. 

Aanvraagprocedure

De steunaanvrager mag meerdere aanvragen indienen voor verschillende festivals maar maximaal één aanvraag per festival is toegelaten. Vanaf 29 maart 2021 kan je een aanvraag indienen tot 19 april 2021 om 12 uur.

Meer info 

De aanvraag gebeurt op de website van Toerisme Vlaanderen: Flanders Is A Festival 2021.

Coronalening

Om zelfstandigen in hoofdberoep en kmo's gevestigd in het Vlaamse Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van € 25.000 tot en met € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt).

Eén van de voorwaarden om de lening te verkrijgen is dat je een effectieve tewerkstelling hebt van minimum 80% van het totale personeelsbestand op het einde van 2019 ofwel een engagement om op zeer korte termijn deze tewerkstelling te realiseren. Voor ondernemers actief in zwaar getroffen sectoren zoals de eventsector moet voortaan slechts een effectieve tewerkstelling van 60% van het aantal voltijdse equivalenten worden aangetoond en dit pas tegen 2021. 

Aanvragen kan tot 15 oktober 2021.

Meer informatie

Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Corona-lening (Achtergestelde lening op drie jaar).

Doelgroepvermindering

Er werden nieuwe steunmaatregelen aangekondigd op de ministerraad van 5 maart 2021.

Bepaalde werkgevers uit de evenementensector met minstens vijf werknemers zullen kunnen genieten van een doelgroepvermindering voor het tweede en derde kwartaal van 2021. Deze doelgroepvermindering voorziet een volledige vrijstelling van de werkgeversbijdragen. De werkgever moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, o.a. wat behoud van tewerkstelling en opleiding van zijn werknemers betreft.

Zie persbericht COVID-19: tijdelijke ondersteuningsmaatregelen voor werkgevers in de evenementen- en reissector.

Globalisatiemechanisme

Zeer zwaar getroffen ondernemingen zullen vanaf 1 april tot en met  30 september 2021 vvia het globalisatiemechanisme steun kunnen aanvragen. De steun bedraagt 10% van de omzet in de periode van 1 april tot en met 31 december 2019, met aftrek van de al ontvangen premies.

Denk je in aanmerking te komen voor deze steun dan moet je alvast 4 maal ja kunnen antwoorden op volgende vragen:

 • Ben je een vennootschap of vereniging met economische activiteit (eenmanszaken zijn uitgesloten)?
 • Realiseerde jouw onderneming minstens € 450.000 omzet (exclusief btw) in de periode van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019?
 • Realiseerde jouw onderneming in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% t.o.v. dezelfde kwartalen in 2019 en dit ingevolge de exploitatiebeperkingen?
 • Was er een boekhoudkundig verlies in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020?

De steunaanvraag kan nog niet ingediend worden. Hier vind je meer informatie over dit Globalisatiemechanisme.

Handelshuurlening

Als je door de federale maatregelen jouw locatie verplicht moest sluiten, kan je bij VLAIO een lening krijgen voor de betaling van maximum 4 maanden huur, op voorwaarde dat ook de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Deze lening werd uitgebreid tot de eventsector en sinds 4 januari 2021 zijn er ook andere versoepelingen ingevoerd. Aanvragen moeten ingediend worden voor 1 juli 2021.

Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Handelshuurlening en op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening.

Soepele toegang tot kunstenaarswerkloosheid

Heb je als werknemer in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 voldoende artistieke activiteiten of technische activiteiten in de artistieke sector verricht, dan kan je gedurende een beperkte periode van 1 april 2020 tot 31 maart 2021, onder bepaalde voorwaarden, uitkeringen volledige werkloosheid ontvangen.

Een artistieke activiteit bestaat uit het creëren en/of het uitvoeren of vertolken van artistieke werken in de audiovisuele of beeldende kunsten, in de muziek, in de literatuur, in een voorstelling, in het theater of in een choreografie.

Een technische activiteit in de artistieke sector is een activiteit die wordt uitgeoefend als technicus of in een ondersteunende functie, die bestaat uit de medewerking aan:

 • de voorbereiding of de voorstelling van een creatief werk waaraan minstens één podiumartiest fysiek deelneemt of de opname van een dergelijk werk;
 • de voorbereiding of de voorstelling van een film;
 • de voorbereiding of de uitzending van een radio- of televisieprogramma van artistieke aard;
 • de voorbereiding of de uitvoering van een publieke tentoonstelling van een artistiek werk in het domein van de beeldende kunsten.
Meer informatie

Meer informatie kan je raadplegen in dit nieuwsbericht van de RVA en de 'FAQ Tijdelijke werkloosheid corona' raadplegen die frequent wordt geüpdatet. Je kan hem terugvinden onder de rubriek Documentatie > FAQ. Zie Vraag 'U komt niet in aanmerking voor het recht op gewone uitkeringen volledige werkloosheid, maar u hebt artistieke of technische activiteiten in de artistieke sector verricht tussen 13 maart 2019 en 13 maart 2020?'.

Verlenging

Het kernkabinet heeft op 12 februari beslist om o.m deze maatregel te verlengen. Meer info in het persbericht Federale regering verlengt en breidt steunpakket uit. Dit is nog niet operationeel. We houden je op de hoogte.

Terugbetaalbaar voorschot organisatie van events

Organisatoren kunnen een terugbetaalbaar voorschot aanvragen voor de organisatie van nieuwe evenementen. De verplichting tot terugbetaling vervalt indien het event geannuleerd wordt omwille van overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19. Het voorschot bedraagt minimum € 25.000 en maximum € 1.800.000 en is beperkt tot maximaal 60% van de totale kost van het event, exclusief voeding en drank. De steun wordt beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen. 

Er werd op 1 maart een derde oproep gelanceerd. Deze derde oproep richt zich naar evenementen in de maand juni 2021 (aanvragen in te dienen voor 6 april 2021 - 12.00 uur) en naar evenementen vanaf de periode van juli 2021 (aanvragen in te dienen voor 3 mei 2021 - 12.00 uur).

Meer info over deze nieuwe oproep met aangepaste voorwaarden kan je raadplegen op www.vlaio.be/voorschotevenementen.

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona

Tijdelijke werkloosheid - Evenementen

Je kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona 'evenementen' aanvragen wanneer men een belofte kan aantonen op een arbeidsovereenkomst (die dateert van ten laatste 31 oktober 2020) voor een evenement dat had moeten plaatsvinden tussen 14 maart 2020 tot en met 31 maart 2021. Het gaat om het niet vervullen van een overeengekomen tewerkstelling in de evenementensector en dit zowel voor de kunstenaars als voor de tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten van festivals en andere evenementen.

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona vanaf 1 oktober

Er geldt tot 31 maart 2021 een vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) die getroffen zijn door de coronacrisis. De Federale Regering heeft aangekondigd om dit te verlengen tot juni 2021.  

Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus).

Andere initiatieven

LIVE2020

Muziekprofessionals die kampen met financiële moeilijkheden kunnen een aanvraag voor steun indienen bij LIVE2020. Met LIVE2020 willen een aantal spelers uit de Belgische livemuzieksector, de collega’s die zwaar getroffen zijn door de crisis, ondersteunen. In eerste instantie richt men zich op wie momenteel van geen enkele steun kan genieten, alsook de personen die wél op steun kunnen rekenen, maar zelfs daarmee de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Er worden geregeld oproepen gelanceerd. Meer informatie in de maatregel Koning Boudewijnstichting (KBS).

Corona crowdfunding

Verschillende crowdfundingplatformen hebben tijdens deze crisis nieuwe financieringsmogelijkheden gecreëerd. Het platform Socrowd verstrekt bijvoorbeeld via het Coronafonds renteloze leningen om projecten met een sociale meerwaarde (burgerinitiatief, cultureel belang, goede samenwerkingen) te ondersteunen. Als je slaagt om via de crowd 1/3e deel van de lening op te halen legt Socrowd de rest bij. Andere initiatieven kan je terugvinden op Crowdfunding tijdens de coronacrisis.

Sabam for culture

Via Sabam for Culture voorziet Sabam een ruim gamma aan beurzen, zoals bijvoorbeeld de Creatiebeurs podiumkunsten van maximum € 3.000 of de Creatiebeurs voor componisten voor het creëren van scènemuziek (ter waarde van € 1.500). Meer informatie over alle beurzen van Sabam for Culture vind je hier per discipline.

Afgelopen steunacties

Culturele activiteitenpremie

Om de cultuursector een boost te geven en mensen terug te laten proeven van het diverse Vlaamse culturele leven, werd er een culturele activiteitenpremie gelanceerd. Je kan deze aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021.

De premie diende om de gemaakte kosten voor de georganiseerde activiteit te dekken. Hierbij gelden volgende voorwaarden:

 • Per activiteit bedraagt de steun minimum € 2.000 of een veelvoud van € 2.000 tot maximum € 20.000;
 • Je kan als organisatie voor verschillende activiteiten een premie aanvragen, maar nooit meer dan € 20.000 in totaal; 
 • Per culturele activiteit kan er slechts één culturele activiteitenpremie worden toegekend.

Meer informatie kan je vinden op de website van Departement Cultuur, Jeugd & Media: De culturele activiteitenpremie

Cultuurcoronapremie

De cultuurcoronapremie was een forfaitaire subsidie van € 1.500 voor de kwetsbare kernspelers in het Vlaamse culturele ecosysteem die momenteel niet kunnen genieten van de verschillende federale en/of regionale compensatiemaatregelen, maar toch schade hebben geleden door de coronacrisis. Je kon deze steun aanvragen tot 31 augustus 2020. Meer informatie kan je raadplegen op vlaanderen.be/cjm/nl/de-cultuurcoronapremie.
Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis

Herstel Cultuurkrediet

Ondernemingen en organisaties actief in de cultuursector konden bij Hefboom voor het overbruggen van de coronacrisis een renteloze lening aanvragen van € 5.000 tot € 100.000 met een looptijd van maximum 6 jaar. Aanvragen kon tot 1 december 2020. Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Herstel Cultuurkrediet.

Transitiesteun voor MICE-ondernemingen (West-Vlaanderen)

MICE-ondernemingen konden tot 15 september 2020 een subsidie aanvragen van maximaal € 3000 bij Provincie West-Vlaanderen om maatregelen op korte termijn te nemen die inspelen op de veiligheid, hygiëne en social distancing van werknemers / bezoekers / klanten. Ook maatregelen die op middellange termijn (2020-2021) de MICE-ondernemingen op een meer structurele en innovatieve manier ‘coronaproof’ maken kwamen ook in aanmerking. Meer informatie op www.pomwvl.be/steun-voor-mice-ondernemingen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.