Strategische Transformatiesteun COVID-19

Laatst gewijzigd op 4 mrt 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
investeringen voor het vervaardigen en het aanbieden van COVID-19-gerelateerde producten en diensten
Subsidie
van max. 50% van de investering

Wat houdt de maatregel in

Vlaamse kmo's en grote ondernemingen (heel Vlaanderen) die sinds 1 juni 2020 in het kader van COVID-19 extra investeren in de productie van COVID-19 relevante producten en diensten, kunnen een verhoogde investeringssteun bekomen in het kader van de tijdelijke uitbreiding van de Strategische Transformatiesteun (STS) van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Het maximale steunpercentage wordt bepaald op maximum 50% van de in aanmerking komende investeringen. De minimum investeringsdrempel varieert in functie van de grootte van de onderneming en bedraagt minstens € 250.000. Het investeringsproject moet binnen 6 maanden na de datum voltooid zijn waarop de steun is toegekend.

De Europese Commissie heeft de “Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak” verlengd met een half jaar. Hierdoor kan deze tijdelijke steun worden aangevraagd tot 1 mei 2021. Dit werd verlengd tot 1 november 2021.

Wie komt in aanmerking

De steun kan worden aangevraagd door zowel kmo’s als grote ondernemingen in heel Vlaanderen, ongeacht waar ze gevestigd zijn. Grote ondernemingen die niet in een steunzone gelegen zijn kunnen dus ook aanspraak maken op deze steun.

De onderneming mag op 31 december 2019 geen onderneming in moeilijkheden zijn.

Wat komt in aanmerking

Welke investeringen

De steun wordt toegekend voor de productie en het aanbieden van COVID-19-gerelateerde producten en diensten, zoals geneesmiddelen (met inbegrip van vaccins) en behandelingen, tussenproducten daarvan, werkzame farmaceutische bestanddelen en grondstoffen, medische hulpmiddelen, ziekenhuis- en medische apparatuur (met inbegrip van beademingsapparatuur, beschermende kleding en beschermingsmiddelen, alsmede diagnostisch materiaal) en noodzakelijke grondstoffen, desinfecteermiddelen en tussenproducten daarvan en chemische grondstoffen die nodig zijn voor de productie ervan en ten slotte instrumenten voor dataverzameling en -verwerking.

De investeringen die verband houden met het ingediende transformatieproject starten op zijn vroegst op 1 juni 2020. Het moet gaan om materiële en immateriële investeringen die moeten bijdragen tot de transformatie. 

De toegekende steun moet een stimulerend effect hebben.

Minimum instapdrempels

De minimale investeringsdrempels voor deze maatregel bedragen:

  • € 250.000 voor kleine ondernemingen;
  • € 500.000 voor middelgrote ondernemingen;
  • € 1,5 miljoen voor grote ondernemingen). 

Hierbij wordt de Europese kmo-definitie gehanteerd:

Criteria
ko 
mo 

Tewerkstelling

minder dan 50

minder dan 250

ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal

maximum €10 miljoen
maximum €10 miljoen

maximum €50 miljoen
maximum €43 miljoen

 Zelfstandigheidscriterium

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen (zie vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-transformatiesteun/voorwaarden/voldoe-jij-aan-de-kmo-definitie)

Wanneer één van deze criteria wordt overschreden is men een grote onderneming.

Omvang steun

Het maximale steunpercentage wordt bepaald op maximum 50% van de in aanmerking komende investeringen. Er is geen maximum steunplafond. 

Aanvraagprocedure

De aanvraag gebeurt op dezelfde wijze als de reguliere Strategische Transformatiesteun: zie: aanvraagprocedure Strategische Transformatiesteun.

De aanvraag moet ingediend worden voor 1 november 2021 zodat de beslissing tot toekenning van de steun kan genomen worden uiterlijk op 31 december 2021.

Evaluatieprocedure

De projectvoorstellen worden beoordeeld volgens de beoordelingscriteria van de Strategische Transformatiesteun.

Uitbetalingsprocedure

De uitbetaling moet worden aangevraagd ten laatste twaalf maanden na het beëindigen van het totale investeringsproject. 

De uitbetaling van de steun verloopt in twee schijven:

  • een eerste schijf (50%): uitbetaling ten vroegste 30 dagen na de beslissing tot toekenning van de steun en nadat de onderneming aantoont dat het project is gestart en de uitbetaling van de schijf aanvraagt.
  • een tweede schijf (50%): uitbetaling ten vroegste 30 dagen na de beslissing tot toekenning van de steun en nadat het project volledig werd gerealiseerd op voorwaarde dat de onderneming de uitbetaling van de schijf aanvraagt en VLAIO de mogelijkheid heeft gehad om vast te stellen dat de in aanmerking komende investeringen volledig zijn gerealiseerd en deze in en door de aanvragende onderneming worden geëxploiteerd.

Het investeringsproject moet voltooid zijn binnen zes maanden na de datum waarop de steun is toegekend, anders moet per maand vertraging 25% van het bedrag dat aan steun dat is toegekend terugbetaald worden.