Supercap voor elektro-intensieve ondernemingen

Laatst gewijzigd op 14 apr 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
elektro-intensieve ondernemingen
Voor wat
vermindering kosten voor de financiering hernieuwbare energie en WKK
Subsidie
een bepaald percentage van de bruto toegevoegde waarde

Wat houdt de maatregel in

Elektriciteitsverbruikers betalen een verplichte groenestroom- en WKK-bijdrage die wordt berekend op basis van hun afgenomen hoeveelheid elektriciteit. Bij elektro-intensieve bedrijven loopt dat bedrag erg hoog op waardoor er een concurrentieel nadeel ontstaat ten opzichte van bedrijven in de buurlanden. Via deze steunmaatregel kunnen ze kiezen voor een plafond op deze kosten, die berekend worden op basis van een bepaald percentage van hun bruto toegevoegde waarde.

De aanvragen voor de supercap-regeling 2021 kunnen ingediend worden tot en met 15 juli 2021 bij Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel kan worden toegepast door elektro-intensieve ondernemingen die behoren tot sectoren vermeld op deel 1 en/of deel 2 van de nacecode-tabellen (winning van delfstoffen en industrie) van bijlage IV/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Omvang steun

  • Ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden en behoren tot de sectoren vermeld in bijlage IV/1 deel 1 van het Energiebesluit, komen in aanmerking tot een beperking van 4% van de bruto toegevoegde waarde;
  • Ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden en behoren tot de sectoren vermeld in bijlage IV/1 deel 1 en deel 2 van het Energiebesluit en bijkomend een elektriciteitsintensiteit hebben van minstens 20%, komen in aanmerking tot een beperking van 0,5% van hun bruto toegevoegde waarde.

De berekening van de elektriciteitskosten, elektriciteitsintensiteit van de onderneming of vestigingseenheid en van de bruto toegevoegde waarde zijn gedefinieerd. Voor meer informatie zie  Aanvraagprocedure: Supercap-regeling.

Aanvraagprocedure

Aanvragen voor de supercap-regeling 2021 (steunjaar 2022) kunnen vanaf 15 april tot uiterlijk 15 juli 2021 ingediend worden bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) via het webformulier.

Om in aanmerking te komen moeten ondernemingen volgende documenten indienen:

  •  het elektronisch aanvraagformulier (sjabloon);
  •  indien niet toegetreden tot een Energiebeleidsovereenkomst: een geldend energieplan of een lijst van energie-efficiënte maatregelen genomen in het jaar voorafgaand aan de aanvraag (2018);
  •  een gedetailleerde toelichting bij de berekening van de bruto toegevoegde waarde conform art. 6.6.1 §5 van Titel VI Hoofdstuk VI van het Energiebesluit van 19 november 2010, geattesteerd door de bedrijfsrevisor.

Het webformulier en het sjabloon (MS Excelbestand) bijkomende rapportering zullen vanaf 15 april 2021 beschikbaar zijn op de website van VEKA.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.