Vergoeding voor thuiswerk (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 4 mrt 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen en ondernemingen
Voor wat
telewerkvergoeding aan personeel tijdens coronacrisis
(Para)fiscaal voordeel
geen belasting en RSZ-bijdragen

Wat houdt de maatregel in

Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers. Deze maandelijkse vergoeding is vrij van belasting en RSZ-bijdragen en bedraagt maandelijks € 129,48. 

1. De Federale Regering heeft aangekondigd om de maximale thuiswerkvergoeding voor het tweede kwartaal van 2021 tijdelijk te verhogen van € 129,48 naar € 144,31 voor werknemers en bedrijfsleiders. Meer info in het persbericht van de Minister van Financiën van 12 februari. Dit is nog niet operationeel. We houden je op de hoogte.
2. De fiscus publiceerde op 26 februari een nieuwe Circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk. Deze circulaire bespreekt het belastingstelsel van de tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk (deze nieuwe Circulaire vervangt o.m. de Circulaire 2020/C/100). De RSZ heeft beslist om deze nieuwe circulaire volledig te volgen voor wat betreft de kwalificatie van terbeschikkingstelling van materiaal en terugbetalingen in het kader van kosten verbonden aan thuiswerk. Zie ook bericht Vergoeding voor thuiswerk van 3 maart.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel geldt voor alle werknemers die van thuis uit werken. 

De maatregel is dus ook van toepassing op werknemers die vóór de Covid-19 maatregelen niet van thuis uit werkten. De werkgever en werknemer moeten dus geen formele telewerkovereenkomst hebben afgesloten.

Er wordt geen verschil gemaakt tussen de verschillende categorieën van functies.

Wat komt in aanmerking

Bureauvergoeding

Deze bureauvergoeding van maximaal € 129,48 per maand dekt de kosten en het gebruik van een bureau in de privéwoning van de werknemer, de kosten voor klein kantoormateriaal, de kosten voor het onderhoud en de reiniging van het bureau, de kosten voor elektriciteit, water en verwarming, de verzekeringen, de onroerende voorheffing, ...

Meer informatie over deze vergoeding kan je raadplegen op de administratieve instructies van de RSZ: Administratieve instructies RSZ > Het loonbegrip > Specifieke gevallen > Terugbetaling van kosten.

De RSZ heeft beslist om de nieuwe Circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk van de fiscus volledig te volgen voor wat betreft de kwalificatie van ter beschikking stelling van materiaal en terugbetalingen in het kader van kosten verbonden aan thuiswerk. Zie ook bericht Vergoeding voor thuiswerk van 3 maart op de RSZ website.

Bijkomende kostenvergoeding

Als werkgever kun je daarbovenop ook een kostenvergoeding tot € 40 per maand betalen aan je werknemers voor het gebruik van:

  • een privé internetaansluiting en -abonnement: maximum € 20
  • een privécomputer: maximum € 20

(Para)fiscaal voordeel

De bureauvergoeding is vrij van RSZ-bijdragen. Meer informatie kan je raadplegen op de website van de RSZ > Coronavirus > Vergoeding voor thuiswerk.

De forfaitaire thuiswerkvergoeding is voor de werknemer een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever, indien rekening wordt gehouden met bepaalde voorwaarden. Je kan meer informatie raadplegen in de Circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk.

Aanvraagprocedure

Meer informatie kan je terugvinden op de administratieve instructies van de RSZ: Administratieve instructies RSZ  > Het loonbegrip > Specifieke gevallen > Terugbetaling van kosten.

De fast track procedure die in het begin van de crisis van toepassing was, werd stopgezet bij de Ruling dienst.

Contact

Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon
Afdeling / Dienst
Contactcenter
Adres

Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
België

Telefoon