Wijzigingen aan Corona-lening (Achtergestelde lening op drie jaar)

Op vraag van de Vlaamse regering werd de voorwaarde van effectieve tewerkstelling verder versoepeld voor ondernemers actief in bepaalde sectoren (de autocar-, autobus- en taxisector en de ondernemers getroffen door strenge en langdurige coronamaatregelen, zoals bijvoorbeeld de toeristische sector, de evenementensector, … en hun toeleveranciers). Als de aanvragende ondernemer personeel tewerkstelt moet er een effectieve tewerkstelling van minimum 80% van het totale personeelsbestand op het einde van 2019 zijn ofwel een engagement om op zeer korte termijn deze tewerkstelling te realiseren. Voor die sectoren moet voortaan slechts een effectieve tewerkstelling van 60% van het aantal voltijdse equivalenten worden aangetoond en dit pas tegen 2021. Meer informatie in deze rubriek (zie uitzondering)
Gewijzigd op
1. Voor de doelgroep kmo’s en zelfstandigen werd de jaarlijkse, uitgestelde interestvoet van 4,5 % verlaagd tot 3% voor leningen tot en met € 150.000. Deze verlaagde intrestvoet is een gevolg van de Europese garantieregeling waarop een beroep kan worden gedaan sinds 2 juli 2020 (EIF Cosme garantie). Deze interestverlaging zal eveneens toegepast worden op dossiers van € 150.000 of minder die reeds in omloop of in opname zijn. Voor ondernemers actief in de autocar-, autobus- en taxisector geldt steeds een uitgestelde intrestvoet van 3%, ongeacht het kredietbedrag. 2. De voorwaarde van effectieve tewerkstelling werd versoepeld voor ondernemers actief in de autocar-, autobus- en taxisector. Ook voor ondernemers die bijzonder getroffen zijn door strenge en langdurige coronamaatregelen (zoals bijvoorbeeld de toeristische sector, de evenementensector, … en hun toeleveranciers) kan deze versoepeling worden toegestaan. Meer informatie in deze rubriek (zie uitzondering) onder bepaalde voorwaarden.
Gewijzigd op
Deze lening kan aangevraagd worden vanaf 5 mei 2020 tot 15 november 2020 via deze link: www.pmv.eu/nl/achtergestelde-lening-op-drie-jaar-aanvragen. Ondertussen werd na goedkeuring door Europa het bedrag opgetrokken van € 800.000 tot € 2 miljoen. Dit kan eventueel worden verhoogd tot € 3,5 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt. Bedrijven die al een lening van € 800.000 aangevraagd hebben, kunnen het bedrag van de aanvraag verhogen.
Gewijzigd op
Deze lening kan aangevraagd worden vanaf 5 mei 2020 tot 15 november 2020 via deze link: www.pmv.eu/nl/achtergestelde-lening-op-drie-jaar-aanvragen. Het maximumbedrag van de achtergestelde lening op 3 jaar werd door Europa voorlopig vastgelegd op € 800.000. Voor leningen boven dat bedrag is PMV nog in overleg met de Europese Commissie.
Gewijzigd op
Deze achtergestelde lening kan nog niet worden aangevraagd. PMV wacht namelijk nog op een formele goedkeuring van Europa (wordt verwacht begin mei). Wil je op de hoogte gehouden worden, dan kan je een formulier invullen op deze pagina zodat PMV je verwittigt wanneer deze lening kan worden aangevraagd: www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus.
Gewijzigd op