Innovatieclusters

 

Samenwerken loont. Contacteer de VLAIO bedrijfsadviseurs om te kijken welke cluster of kennisinstelling best bij je past. ZIj bespreken samen met jou je plannen en geven advies op maat.

 

Een cluster is een netwerk van bedrijven en andere partijen die openstaan voor samenwerking rond een bepaald thema of domein. Een goede clusterwerking vereist actieve betrokkenheid en sturing door de bedrijven. Binnen de cluster treedt een clusterorganisatie op als facilitator en vertegenwoordiger van de clusterleden. Een specifieke opdracht van de clusterorganisatie bestaat erin om op maat van de bedrijven activiteiten te organiseren die de actieve samenwerking tussen de clusterleden bevorderen met als doel de competitiviteit van de bedrijven te verhogen. Via concepten van open innovatie, ketensamenwerking en cross-sectorale werking kunnen bedrijven in de cluster nieuwe producten en diensten of producten en diensten met meerwaarde creëren en nieuwe (buitenlandse) markten ontginnen.

De doelstelling van het Vlaamse clusterbeleid bestaat in het ontsluiten van onbenut economisch potentieel en de realisatie van competitiviteitsverhogingen bij Vlaamse ondernemingen via een actieve en duurzame samenwerking.

Er wordt steun voorzien voor innovatieve bedrijfsnetwerken en voor een beperkt aantal speerpuntclusters.

De speerpuntclusters sluiten aan bij belangrijke strategische domeinen voor Vlaanderen en zijn grootschalige triple-helix-initiatieven die tot tien jaar financiering krijgen voor de uitrol van hun competitiviteitsprogramma. De innovatieve bedrijfsnetwerken zijn typisch kleinere bottom-up initiatieven die gedurende een periode van drie jaar ondersteuning krijgen om binnen een specifiek domein een dynamiek van samenwerking tot stand te brengen die tot een hogere competitiviteit van de bedrijven kan leiden.

Zowel speerpuntclusters als innovatieve bedrijfsnetwerken richten zich naar Vlaamse ondernemingen die de ambitie hebben te groeien, innovatiebewust zijn, een internationale blik hebben en openstaan voor samenwerking met andere ondernemingen en kenniscentra. Voelt u zich hierdoor aangesproken, check dan de verschillende initiatieven en ontdek welke cluster het best aansluit bij uw interesse.