Waardebepaling - online waarderingstool bedrijfsoverdracht

Online waarderingstool eenmanszaken

De kostprijs voor extern advies ligt hoog. Via deze online waarderingstool van VLAIO kan je als verkoper zelf aan de slag gaan en een simulatie maken van de waarde van je zaak. Zo heb je alvast een eerste inschatting van de waarde vooraleer je het onderhandelingsproces opstart. Ook krijg je een goed inzicht in de factoren die de waarde van een bedrijf beïnvloeden.

Voor wie is deze tool?

Deze tool is uitsluitend bestemd voor eenmanszaken.

Hoe werkt de waarderingstool?

Voor je aan deze waarderingsoefening begint, is het noodzakelijk dat je volgende informatie bij de hand hebt:

  • Detailcijfers van de laatste 3 boekjaren ( x= laatst afgesloten boekjaar, x-1 en x-2)
  • Belastbaar inkomen jaren  x – 3
  • De huidige waarde van je materieel, inrichting, voertuigen en voorraad

De tool bestaat uit 7 stappen. Na elke stap wordt jouw input opgeslagen met behoud van informatie zodat je kan tussentijd kan stoppen en op een later tijdstip verder kan gaan. Je kan ook telkens terug naar de vorige stap. Om dit mogelijk te maken moet je bij aanvang een login en paswoord aanmaken.

  1. Jij en jouw zaak
  2. Inrichting en materieel
  3. Wat verdien je met je zaak
  4. Jouw rol in je zaak
  5. Resultaat
  6. Stopzettingsmeerwaarde
  7. Enkele bedenkingen

Open de waarderingstool voor eensmanszaken

Rapport

De tool geeft op basis van de ingegeven cijfers een eerste inschatting van de waarde van de onderneming. De berekeningsmodule geeft ook aan of het financieel interessanter is om de onderdelen apart te verkopen in plaats van de zaak als geheel over te dragen.

Je ontvangt een rapport digitaal in je mailbox.

Experten

Het rapport leidt je ook naar een databank van experten die je kunnen bijstaan bij de overname. Denk aan adviseurs die de waarde van je zaak kunnen doen helpen stijgen, specialisten binnen bepaalde domeinen en ook overnamebemiddelaars. In deze databank kan je gericht experten zoeken op basis van hun specialiteit.

Online waarderingstool vennootschappen

Wat is de waarde van je onderneming?

Voor het berekenen van de waarde van een onderneming bestaan er verschillende waarderingsmethodes. Elke methode zal leiden tot een verschillend resultaat, soms met sterk verschillende uitkomsten. Het waarderen is immers geen exacte wetenschap. Het is dus interessant om verschillende methodes te combineren. Zo verkrijg je het ruimste beeld. Dàt is wat we hier wordt aangeboden. Een gratis te gebruiken tool waarmee je een inschatting kan maken van de waarde van je bedrijf of van een bedrijf dat je eventueel wil overnemen, volgens verschillende gehanteerde waarderingsmethodes.

Voor wie is deze tool?

Enkel voor ondernemingen met een vennootschapsvorm.

Naar de online waarderingstool voor vennootschappen van UNIZO

In dit webinar van Unizo krijg je meer uitleg bij de waarderingstool bedrijfsoverdracht en een inkijk in de achterliggende methodieken.

Prof. dr. Eddy Laveren (Universiteit Antwerpen & Antwerp Management School) geeft ook een demo van de online applicatie.