Hier kan je de corona hinderpremie in geval van verplichte sluiting aanvragen. De nieuwe compensatiepremie kan je nog NIET aanvragen. Deze applicatie staat nog niet online.

Hoe vraag je de corona hinderpremie aan?

Aanvragen kan enkel online via de roze knop 'aanvraag'.

De onderneming vraagt tijdig de corona hinderpremie aan. De aanvraag  dient online ingediend te worden uiterlijk op 19 mei 2020

Per onderneming dien je één aanvraag in, voor de verschillende exploitatiezetels samen.

VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving, en beslist of de subsidie wordt toegekend. Deze beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming. 

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Hoe vraag je de 160 euro per extra sluitingsdag aan?

Voor elke bijkomende verplichte sluitingsdag na 5 april 2020 krijg je een vergoeding van 160 euro per dag. Hiervoor hoef je helemaal niets te doen. Een extra aanvraag is niet nodig. Via mail houden we je automatisch op de hoogte.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail