In 't kort

Omwille van de coronamaatregelen werden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Door de bijhorende liquiditeitsproblemen hebben veel ondernemingen moeilijkheden om de handelshuur te betalen. Om deze ondernemingen te ondersteunen werd het systeem van handelshuurlening in het leven geroepen. 

De handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt en de Vlaamse overheid vervolgens een aantal maanden huur voorschiet d.m.v. een lening aan de huurder (via PMV/z-Leningen). De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder.

Sedert 04/01/2021 is de regeling uitgebreid en kan de handelshuurlening tot maximaal 4 maanden huur bedragen (voorheen maximaal 2 maanden).

Aanvragen kan tot 1 juli 2021

Op 12 februari 2021 besliste de Vlaamse Regering de handelshuurlening te verlengen. De einddatum van dit steuninstrument is niet langer 1 maart 2021, maar 1 juli 2021.

Bemiddeling nodig om in gesprek te gaan met je verhuurder? Ben je huurder en wil je graag een handelshuurlening afsluiten, maar gaat de verhuurder niet akkoord, dan kan je eventueel een bemiddelaar inschakelen. Vraag hier de bemiddeling aan.

Belangrijkste wijzigingen sedert 04/01/2021:

  • De handelshuurlening kan maximaal vier maanden huur bedragen (i.p.v. voorheen 2 maanden), met een maximumbedrag van 60.000 euro per pand. De verplichte kwijtschelding door de verhuurder wordt niet opgetrokken en blijft dus minimaal 1 maand. 
  • Ondernemingen met meerdere panden kunnen eventueel meerdere handelshuurleningen verkrijgen. Het totale bedrag dat één onderneming kan ontlenen wordt verhoogd tot maximaal 150.000 euro (voor alle panden samen).
  • Huurders die reeds een handelshuurlening verkregen volgens de oude regeling (voor 1 of 2 maanden huur) hebben de mogelijkheid om een uitbreiding (extra lening) te vragen, tot in totaliteit maximaal 4 maanden huur en een maximum totaalbedrag van € 60.000 per pand, zonder dat een bijkomende kwijtschelding door de verhuurder vereist is.
  • Ook ondernemingen die gestart zijn na 12 maart 2020 komen in aanmerking voor een handelshuurlening

Samengevat

Voor wie?
Bedrijven met fysieke inrichting die moesten sluiten door coronamaatregelen en bedrijven uit de eventsector
Voor wat?
Liquiditeitsproblemen m.b.t. betaling handelshuur
Bedrag
Lening op 2 jaar van max. € 60.000 per pand aan 2% per jaar

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail