Beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling-traject

Laatst gewijzigd op 12 okt 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen en natuurlijke personen
Voor wat
partnerschappen die een meester-leerling-traject vakmanschap willen doorgeven
Subsidie via oproep
van maandelijks € 2.000 (plafond: € 48.000)

Wat houdt de maatregel in

Met deze beurzen wil het Departement Cultuur, Jeugd & Media (Vlaamse Overheid) ondersteuning bieden bij het doorgeven van vakmanschap. Vakmensen die iemand in de leer nemen en hem of haar de knepen van het vak leren, kunnen zo maandelijks een subsidie bekomen van € 2.000 tot maximum € 48.000 voor het hele traject. Ook de leerling kan een deel van de beurs krijgen.

Aanvragen konden tot uiterlijk 15 maart 2019 worden ingediend. 

 

Wie komt in aanmerking

Alleen partnerschappen tussen natuurlijke personen of rechtspersonen (incl. vzw’s) die in een meester-leerling-traject vakmanschap willen doorgeven, kunnen een aanvraag indienen. Alle partners moeten de aanvraag ondertekenen.

Wat komt in aanmerking

Vakmanschap is immaterieel cultureel erfgoed dat in de hoofden en handen van mensen zit: kennis en vaardigheden met wortels in traditie. Het kan gaan om ambachten en bepaalde podiumkunsten: schoenmakers, pruikenmakers, smeden, bakkers, goochelaars, koetsenbouwers, vertellers, boekbinders, tapdansers, instrumentenbouwers, klompenmakers, ….

Het doorgeven van dit soort vakmanschap is vaak een intensief en tijdrovend proces, maar essentieel om de skills en vaardigheid levend te houden. Om vakmensen de nodige tijd en ruimte te geven om intensief samen te werken met iemand die bij hem of haar in de leer wil gaan om de stiel te leren, zijn er nu deze meester-leerling trajecten, een nieuw beurzensysteem in de immaterieel erfgoedsector.

Omvang steun

Per maand kunnen de partners samen € 2.000  krijgen als ondersteuning voor het leertraject, met een maximaal bedrag van € 48.000  per traject.

Aanvraagprocedure

Meester en leerling(en) vragen de beurs samen aan, voor maximaal twee jaar. De aanvraag bevat een raming van de te maken kosten van zowel meester als leerling (en).

De aanvraag moet digitaal ingediend worden bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Om ervoor te zorgen dat je alle noodzakelijke informatie aanlevert, is er een aanvraagformulier dat  kan worden gedownload van de website.

Aanvragen konden tot uiterlijk 15 maart 2019 worden ingediend.