Impulsprogramma Iedereen verdient vakantie

Laatst gewijzigd op 6 apr 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
oplossingen om vakantiedrempels (financiële beperkingen, ziekten, mobiliteit,...) te verlagen
Subsidie via oproep
max. steun van 75% (plafond: € 50.000)

Wat houdt de maatregel in

Het Impulsprogramma 'Iedereen verdient vakantie' van Toerisme Vlaanderen beoogt de financiële ondersteuning van projecten die bijdragen tot het zoeken van oplossingen om vakantiedrempels (financiële beperkingen, toegankelijkheidsdrempel, zorgdrempel, culturele drempel) te verlagen.

Momenteel loopt er een oproep. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 11 juni.

 

Wie komt in aanmerking

Iedere instantie met rechtspersoonlijkheid uit Vlaanderen of Brussel die oplossingen zoekt voor vakantiegangers die drempels ondervinden in de vakantieketen, kan een subsidie aanvragen.

De volgende instanties komen in aanmerking:

 • gemeentebesturen of hun autonome bedrijven;
 • provinciebesturen of hun autonome bedrijven;
 • de Vlaamse gemeenschapscommissie;
 • verenigingen zonder winstoogmerk;
 • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;
 • publieke rechtspersonen;
 • private rechtspersonen;
 • grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid waarvan een gemeente, intergemeentelijk samenwerkingsverband, een provincie of de Vlaamse overheid deelneemt;
 • een samenwerkingsverband van de voormelde aanvragers.

Wat komt in aanmerking

De specifieke doelstellingen binnen de oproep in 2020 zijn:

 • Het inzetten op vernieuwende manieren om drempels te helpen wegwerken in de volledige vakantieketen. Mogelijke drempels zijn bijvoorbeeld een financiële drempel, een toegankelijkheidsdrempel, een zorgdrempel of een culturele drempel.

 • Het overdragen van goede praktijkvoorbeelden om drempels weg te werken in de volledige vakantieketen, naar nieuwe doelgroepen, of door middel van nieuwe partnerschappen.

Omvang steun

Enkel projecten waarvan de totale betoelaagbare kosten minimaal € 5.000 bedragen, komen in aanmerking voor subsidie.

Toerisme Vlaanderen voorziet een maximale steun van 75% van de kosten die in aanmerking komen voor betoelaging.

De maximale toegestane subsidie bedraagt € 50.000.

Aanvraagprocedure

De aanvragen van de laatste oproep moesten uiterlijk 11 juni 2020 ingediend worden.

De aanvraagprocedure is terug te vinden op www.toerismevlaanderen.be/impulsiedereenvakantie#oproep2020.