Starten vanuit werkloosheid: steunmogelijkheden

Laatst gewijzigd op 25 apr 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
Werkzoekenden met een uitkering
Voor wat
starten als zelfstandige
Ondersteuning
in verschillende vormen gaande van vrijstelling van beschikbaarheid tot subsidie

Wat houdt de maatregel in

Werkzoekenden die een werkloosheidsuitkering of een inschakelingsuitkering ontvangen kunnen bij de overstap naar zelfstandige een beroep doen op een aantal steunmogelijkheden om deze start gemakkelijker te maken.

Springplank naar zelfstandige

Tijdens je werkloosheid kan je een nevenactiviteit als zelfstandige uitoefenen en daarbij het recht op uitkeringen behouden tijdens een periode van twaalf maanden.

Hierbij de belangrijkste voorwaarden:

  • de uitoefening van de zelfstandige nevenactiviteit moet worden aangeven bij de RVA vóór het begin van de activiteit  (of als je nog geen werkloosheids- of inschakelingsuitkering ontvangt: op het moment dat je je uitkering aanvraagt);
  • de activiteit mag niet als zelfstandige in hoofdberoep zijn uitgeoefend gedurende de afgelopen zes jaar;
  • het moet een nevenactiviteit zijn. Dit betekent dat het aantal uur dat je eraan besteedt en de grootte van je inkomsten beperkt moeten zijn. RVA oordeelt of dit het geval is of niet.
  • het mag geen artistieke activiteit zijn;
  • de activiteit mag zowel overdag als 's avonds worden uitgeoefend.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de RVA (infoblad T158) www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t158.

Vrijstelling van beschikbaarheid bij opleiding tot zelfstandig beroep

Tijdens de werkloosheid kan je een erkende opleiding, studie of stage volgen met een vrijstelling van beschikbaarheid. Ook voor een opleiding tot een zelfstandig beroep bestaat deze mogelijkheid.

De vrijstelling van beschikbaarheid houdt in dat je uitkering gewoon doorloopt en dat je niet actief op zoek moet gaan naar werk.

Gaat het om een erkende opleiding, studie of stage (georganiseerd door VDAB of een partner, of gesubsidieerd door VDAB ), dan wordt er automatisch een vrijstelling van beschikbaarheid toegekend. Gaat het om een niet erkende opleiding, studie of stage dan moet deze vrijstelling nog worden aangevraagd. Meer informatie hierover kan je terugvinden op www.vdab.be/vrijstellingen/niet-erkend#vrijstelling.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de VDAB www.vdab.be/vrijstellingen/wat-is-het.

Behoud van het recht op werkloosheidsuitkeringen

Als je een werkloosheidsuitkering of een inschakelingsuitkering ontvangt dan kan je na de start als een zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige helper je recht op uitkeringen behouden gedurende 15 jaar.

Het bedrag van de uitkering na de (eventuele) stopzetting van de zelfstandige activiteit wordt berekend op basis van de laatste tewerkstelling in loondienst.    

De mogelijkheid om deze periode in rekening te brengen geldt echter slechts indien het zelfstandig beroep minimum 6 maanden en maximum 15 jaar werd uitgeoefend. Stop je de zelfstandige activiteit binnen de 6 maanden, dan heb je gedurende de 6 maanden na de werkverlating, in geen geval recht op een werkloosheidsuitkering.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de RVA (infoblad T87) www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t87#h2_1.

Transitiepremie voor zelfstandigen

Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden van minstens 45 jaar die het werk hervatten als zelfstandige in hoofdberoep kunnen gedurende 24 maanden genieten van een maandelijkse transitiepremie om de onzekere financiële situatie te overbruggen tijdens de opstart van hun zaak.

Eén van de belangrijke voorwaarden is dat je maximaal 6 maanden voor de start met succes een prestarterstraject moet hebben afgerond.

Meer informatie over deze maatregel van het Departement Werk en Sociale Economie kan je terugvinden in de aparte fiche Transitiepremie voor zelfstandigen.

Contact

Adres

Keizerslaan 11
1000 Brussel
België

Telefoon
E-mail
Website
Adres

Keizerslaan 7
1000 Brussel
België

Telefoon
Website