Steun voor werknemers en zelfstandigen met een arbeidshandicap

Laatst gewijzigd op 25 mei 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
ondersteuning van personeel/zelfstandigen met een arbeidshandicap of gezondheidsprobleem
Subsidie
bedrag varieert naargelang het initiatief

Wat houdt de maatregel in

Een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap of gezondheidsprobleem in dienst neemt, kan financieel ondersteund worden door de VDAB en het Departement Werk en Sociale Economie,om de arbeidsdeelname in het bedrijf optimaal te laten verlopen. Ook een zelfstandige met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem kan van bepaalde subsidies genieten.

Wie komt in aanmerking

Ondernemingen (incl. vzw’s), interim-sector, onderwijsinstellingen en openbare besturen.

Wat komt in aanmerking

Momenteel kan een beroep worden gedaan op volgende maatregelen:

VOP (Vlaamse ondersteuningspremie)

Als werkgever kan je van het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) gedurende maximum 5 jaar een ondersteuningspremie bekomen voor werknemers met een arbeidsbeperking.

Sinds 1 januari 2019 kan deze premie ook worden aangevraagd voor werknemers met een tijdelijke arbeidshandicap of gezondheidsprobleem. Het gaat bijvoorbeeld om personen die:

  • herstellen van kanker
  • een niet-aangeboren hersenletsel hebben
  • lijden aan een psychische aandoening en minder dan 5 jaar in behandeling zijn
  • tijdens hun revalidatie stilaan weer gaan werken.

De omvang van de premie wordt berekend op basis van het geplafonneerde referteloon van de werknemer (referteloon = brutoloon + werkgeversbijdragen RSZ - RSZ-verminderingen) en daalt gedurende de 5 jaren (40% eerste 5 kwartalen, 30% volgende 4 kwartalen en 20% gedurende de resterende 11 kwartalen). 

Bij voltijdse tewerkstelling wordt het referteloon geplafonneerd tot het dubbele van het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen.

Eventueel kan na 5 jaar een verlenging van de premie worden aangevraagd voor nog eens 5 jaar.

Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaanderen.be/vlaamse-ondersteuningspremie.

Er bestaat ook een VOP premie voor zelfstandigen in hoofd- en bijberoep: zie Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen

Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding en arbeidspostaanpassingen

VDAB kan een vergoeding toekennen aan de werkgever als er aanpassingen moeten gebeuren aan de arbeidspost (= alles in het bedrijf dat niet verplaatst kan worden).

VDAB kan een vergoeding toekennen aan de werknemer als er aanpassingen moeten gebeuren op vlak van arbeidsgereedschap of kledij (= alles wat verplaatst kan worden). Dit blijft eigendom van de werknemer.

Meer informatie kan je raadplegen als werknemer en werkgever op www.vdab.be/arbeidshandicap/arbeidsgereedschap.shtml.

Ook als zelfstandige met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem kan je hiervan gebruik maken. Meer informatie kan je raadplegen op  www.vdab.be/arbeidshandicap/znarbeidsgereedschap.shtml

Bijstand van een tolk voor doven of slechthorenden

Ben je doof of slechthorend, dan kan je elk jaar een aantal uur gratis beroep doen op een tolk Vlaamse gebarentaal, schrijftolk of oraaltolk die je ondersteunt.

Ben je werknemer of zelfstandige in hoofd- of bijberoep dan heb je recht op ondersteuning gedurende 10% van je werktijd. Dit kan nog worden verhoogd met 10% of 20%.

Meer informatie kan je raadplegen op www.vdab.be/arbeidshandicap/doventolken.shtml.

Tussenkomst in de verplaatsingskosten van en naar het werk 

Als je door een gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking een begeleider of aangepast vervoer nodig hebt om naar je werk te gaan dan kan je als werknemer een tegemoetkoming vragen aan de VDAB.

Meer informatie kan je raadplegen op www.vdab.be/arbeidshandicap/verplaatsingskosten.shtml.

Begeleiding op de werkvloer

VDAB biedt twee soorten begeleiding aan:

  • IBO-Plus: Indien je een werkzoekende wil aanwerven en deze volgt eerst een opleiding op de werkvloer van het bedrijf, dan komt VDAB tussen. Als de bemiddelaar inschat dat de werkzoekende een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt, is dit volledig kosteloos voor de werkgever;
  • Gespecialiseerde jobcoaching: Je hebt medewerkers met gezondheidsproblemen aangeworven en wil graag dat ze zich goed voelen in het bedrijf, dan kan een jobcoach deze werknemers in het bedrijf begeleiden. De coaching focust zich op hun technische vaardigheden, motivatie, werkattitude, omgangsvormen en communicatieve vaardigheden. De gespecialiseerde jobcoaching kan op elk moment van de tewerkstelling worden aangevraagd bij een Gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling (GOB) dienst, erkend door de VDAB. Deze dienstverlening is kosteloos.

Voor meer informatie zie www.vdab.be/arbeidshandicap/begeleiding.shtml

Aanvraagprocedure

Meer informatie over de aanvraagprocedure van deze verschillende maatregelen kan je raadplegen op de hogervermelde weblinken.