Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 22 mei 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
werkgevers
Voor wat
tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis
Subsidie
verhoogde RVA-uitkering voor de werknemers

Wat houdt de maatregel in

Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen door de coronacrisis kunnen gebruik maken van deze regeling tijdelijke werkloosheid. Er werd beslist op 20 maart dat alle tijdelijke werkloosheid ingevolge het coronavirus kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 

De werknemers kunnen genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020. De werknemer ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA.

Er werd door de federale regering op 20 maart 2020 beslist dat alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Daarnaast werd er een sterk vereenvoudigde aanvraagprocedure en betalingsprocedure ingevoerd. Deze vereenvoudigde aanvraagprocedure werd ondertussen verlengd tot 30 juni 2020. 

Wie komt in aanmerking

Werknemers

Deze maatregel kan worden ingevoerd voor:

  • zowel arbeiders als bedienden (van de privésector, de publieke sector en de non-profitsector);
  • uitzendkrachten tijdens de duur van hun uitzendarbeidsovereenkomst (eventueel hernieuwbaar);
  • personeel dat werkt in onderwijsinstellingen;
  • leerlingen die een alternerende opleiding volgen (met name de leerlingen met een alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap en met een overeenkomst van alternerende opleiding in de Vlaamse Gemeenschap).
Werkgevers

Alle werkgevers die hun werknemers vanaf 13 maart 2020 tijdelijk niet kunnen tewerkstellen tijdens de volledige duur van de federale regeringsmaatregelen getroffen ingevolge het coronavirus komen voor deze maatregel in aanmerking.

Voorbeelden kan je terugvinden op www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0 > rubriek 'Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht'.

Komen niet in aanmerking
  • statutaire ambtenaren

  • studenten

  • Zelfstandigen in hoofdberoep hebben geen recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook niet bij een tijdelijke onderbreking van hun activiteit. Dat is ook het geval voor titularissen van vrije beroepers (advocaten, architecten, notarissen enz.).

Omvang steun

Wanneer de overmacht 'Coronavirus' is, wordt de RVA-uitkering verhoogd tot 70% van het begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand. Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Deze verhoging is van toepassing tot 30 juni 2020.

De wegens overmacht tijdelijk werkloos gestelde werknemers zijn vrijgesteld van wachttijd. Dit betekent dat ze onmiddellijk recht hebben op uitkeringen en geen bewijs van het aantal arbeids- of gelijkgestelde dagen moeten leveren.

Vereenvoudigde formaliteiten voor de werkgever

ASR scenario 5 indienen

Je dient zo snel mogelijk een elektronische aangifte ASR scenario 5 in voor de tijdelijk werkloos gestelde werknemers.

Aan de hand van dit ASR scenario 5 zullen de uitbetalingsinstellingen en de RVA het bedrag van de uitkering van de tijdelijk werklozen kunnen bepalen. Je hoeft niet te wachten tot het einde van de maand, maar doet dat best zo snel mogelijk, zodra alle gegevens tot het einde van de maand bekend zijn.

Meer informatie over dit ASR scenario 5 kan je terugvinden op www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0 > rubriek 'Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht' > 'Hoe dient u een ASR scenario 5 in?'.

De elektronische aangifte ASR scenario 5 kan ook door je sociaal secretariaat worden ingevuld.

Voor uitzendkrachten, moet het uitzendkantoor de aangifte ASR scenario 5 invullen.

Geen mededelingen naar RVA meer nodig

Je moet voor de duur van de beperkende maatregelen (voorlopig tot en met 30 juni 2020) geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. Deze periode kan worden verlengd indien de federale regeringsmaatregelen worden verlengd of versterkt.

Controleformulier C3.2A niet meer nodig

Er moet uitzonderlijk ook geen maandelijks controleformulier C3.2A worden bezorgd aan elke tijdelijk werkloos gestelde werknemer voor de maanden maart, april, mei en juni 2020. De tijdelijk werkloos gestelde werknemers worden gedurende die 4 maanden vrijgesteld van de verplichting om in het bezit te zijn van een kaart C3.2A.

Dit geldt ook voor de werknemers tewerkgesteld in de bouwsector. 

Vereenvoudigde formaliteiten voor de werknemer

  • De werknemer kan voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2- werknemer- corona). 
  • De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt, voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken.
  • De werknemer ontvangt van 1 februari 2020 tot 30 juni 2020 een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op € 2.754,76 per maand).

Zie ook www.rva.be/nl/nieuws/hoe-vraagt-u-als-werknemer-uitkeringen-als-tijdelijk-werkloze-aan.

Bijkomende vergoedingen voor werknemers met tijdelijke werkloosheid

Supplement RVA

De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA. Meer informatie op www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2.

Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door COVID-19

Een werknemer die tijdelijk werkloos werd door de coronacrisis, kan van de Vlaamse overheid een eenmalige vergoeding krijgen voor de betaling van de water- en energiefactuur.

De eenmalige vergoeding is een vast bedrag van € 202,68 euro, gebaseerd op een gemiddelde van de uitgaven voor 1 maand voor water en energie (elektriciteit, gas, stookolie of andere energiebronnen). Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaanderen.be/water-en-energievergoeding-bij-tijdelijke-werkloosheid-door-covid-19.

Contact

Je kan over deze materie ook een FAQ CORONA raadplegen die frequent wordt geupdate. Je kan hem terugvinden via een link op de homepagina.

De fiscus publiceerde op 20 april een Circulaire 2020/C/57 over werkloosheidsuitkeringen en eventuele aanvullende vergoedingen ingevolge tijdelijke werkloosheid op Fisconetplus (Opgelet doorklikken op deze link kan enkel als je ingelogd bent op de website www.fisconetplus.be). Hierin kan je meer informatie terugvinden over de belastbaarheid van deze vergoeding en of deze werkloosheidsuitkeringen en aanvullende vergoedingen in aanmerking komen voor een belastingvermindering. 

Adres

Keizerslaan 7
1000 Brussel
België

Telefoon