Wijzigingen aan Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus)

Door de nieuwe verstrengde maatregelen wat betreft jeugdactiviteiten en de sluiting van de scholen in de week van 29 maart tot 3 april 2021 werd er door de minister van werk beslist om de steun ook mogelijk te maken voor deze getroffen werknemers. Zie nieuwsbericht op de website van de RVA Tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de opvang van een kind omwille van de volledige of gedeeltelijke annulatie van een paasvakantiekamp of omdat het kind niet naar de kleuterschool of het kinderdagverblijf gaat.
Gewijzigd op
Het kernkabinet heeft op 12 februari 2021 beslist om o.m. volgende maatregelen uit te voeren: 1. De Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren wordt verlengd tot eind juni. 2. De verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid wordt eveneens verlengd. 3. De Tijdelijke werkloosheid voor de opvang van een kind in quarantaine wordt eveneens verlengd. 4. Daarnaast wordt het bestaande stelsel van tijdelijke werkloosheid dat momenteel per dag kan worden toegepast, in de sectoren van de dienstencheques en het schooltransport versoepeld tot halve dagen. 5. Werknemers met een laag loon, die langdurig tijdelijk werkloos zijn geweest en die tewerkgesteld zijn in een sector die op 1 maart 2021 nog steeds verplicht gesloten is, zullen een eenmalige premie ontvangen van maximaal € 780 bruto. Het concrete bedrag hangt af van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid in de maanden januari, februari en maart 2021. Alle info in het persbericht Federale regering verlengt en breidt steunpakket uit.
Gewijzigd op
Op deze uitkering was van 1 mei tot en met 31 december 2020 een verlaagde bedrijfsvoorheffing van 15% verschuldigd. Deze verlaagde bedrijfsvoorheffing wordt ook toegekend voor de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen die worden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021.   
Gewijzigd op
De Federale Regering heeft op 6 november beslist dat de RVA een supplement op de eindejaarspremie zal uitbetalen aan werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest, zullen een toeslag op hun eindejaarspremie krijgen van € 10 per extra dag tijdelijke werkloosheid (bovenop de 52 dagen). Voor wie in aanmerking komt, zal de totale toeslag steeds minimum € 150 bedragen. Dit werd verduidelijkt in de FAQ Tijdelijke werkloosheid Corona versie 15 december 2020. Zie vraag 'Betaalt de RVA een toeslag ter compensatie van het verlies van (een deel van) de eindejaarspremie?' (p. 75).
Gewijzigd op
De Federale Regering heeft op 6 november 2020 ook beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Hierdoor kan vanaf die datum alle tijdelijke werkloosheid door het coronavirus opnieuw worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.
Gewijzigd op