Gewijzigde maatregelen

Om de ondernemers tijdens de coronacrisis financiële ademruimte te geven werden er verschillende fiscale steunmaatregelen uitgewerkt.
1. Heb je als ondernemer enkel ‘coronaschulden’ (dit zijn fiscale en niet-fiscale schulden ontstaan vanaf 1 januari 2020), dan werd de invordering van die ‘coronaschulden geschorst tot 31 maart 2021. Dit wordt zeker verlengd tot en met 30 juni 2021. Zie persbericht Minister van Financiën van 2 april 2021. 2. Ondertussen werd de Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 13 april 2021) gepubliceerd. Deze wet is de basis van heel wat verlengingen en nieuwe fiscale maatregelen zoals al eerder werd aangekondigd.
Gewijzigd op
Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen voorziet de federale overheid een aantal ondersteuningsmaatregelen.
Vele maatregelen aangekondigd door de Federale Regering op 12 februari zijn ondertussen operationeel door de publicatie van de Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 13 april 2021). Maar ook andere maatregelen worden door deze wet gelanceerd. Dit is o.m. het geval voor volgende 3 RSZ kortingen: 1. De 'Doelgroepvermindering aan bepaalde categorieën van werkgevers behorende tot de evenementensector' (Titel 5, Hoofdstuk 6). 2. De 'Vermindering van de socialezekerheidsbijdragen aan bepaalde categorieën van werkgevers behorende tot de reissector' (Titel 5, Hoofdstuk 7). 3. De 'Doelgroepvermindering aan bepaalde categorieën van werkgevers behorende tot de hotelsector' (Titel 5, Hoofdstuk 8). Meer info in de rubriek Ondersteuning evenementen, hotel en reissector. Op de website van de RSZ is er reeds meer informatie aanwezig over de Bijjdragevermindering voor de reissector.
Gewijzigd op
Wie een pand verhuurt aan een zelfstandige, kleine vennootschap of kleine vereniging die verplicht gesloten is door de federale coronamaatregelen, kan een belastingvermindering of belastingkrediet bekomen van 30% van de kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen (ten minste 40%) in de maanden maart, april en/of mei 2021.
Ook van deze maatregel is de Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie de juridische basis: 'Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van de huur (Titel 2, Hoofdstuk 4, artikel 13, 14 en 15). Titel 2 van deze wet treedt in werking op 1 april 2021. Er kan wel nog een KB worden gepubliceerd met meer info over de bewijslevering aan de fiscus.   
Gewijzigd op
Particulieren kunnen tussen 1 januari 2021 en 31 augustus 2021 een belastingvermindering bekomen in de personenbelasting van 20% indien zij rechtstreeks nieuwe aandelen verwerven van een kleine vennootschap waarvan de omzet voor de periode van 2 november 2020 tot 31 december 2020 met minstens 30% gedaald was ten opzichte van dezelfde periode van 2019.
Meer informatie over dit fiscaal voordeel kan je in terugvinden in de Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (Titel 2, Hoofdstuk 3, artikel 12): Belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVD-19-pandemie sterk hebben zien dalen. Titel 2 van deze wet treedt in werking op 1 april 2021. Er moet wel nog een KB worden gepubliceerd met meer info over de bewijslevering aan de fiscus.
Gewijzigd op
Ondernemers in het Vlaamse Gewest die door de beperkende coronamaatregelen te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60% in de maand maart 2021 t.o.v. de overeenkomstige periode in 2019, kunnen steun aanvragen. Wie verplicht moet sluiten kan voor de sluitingsperiode steun aanvragen zonder de omzetdaling aan te tonen.
Je kan deze premie aanvragen vanaf 16 april 2021 tot en met 15 mei 2021 op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO): Vlaams beschermingsmechanisme 6. Lees zeker alle informatie op de website, de handleiding voor de aanvraag en de veelgestelde vragenBereid je aanvraag zorgvuldig voor: elke manuele aanpassing (rechtzetten van fouten na de indiening) vertraagt het uitbetalingsproces aanzienlijk!
Gewijzigd op