Ondersteuning huisartsen (Impulsfonds)

Laatst gewijzigd op 10 feb 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
huisartsen met een individuele of groepspraktijk
Voor wat
opstart en ondersteuning van de praktijk
Subsidie & renteloze lening
lening (max. € 35.000), 50% kosten bediende/medisch telesecretariaat (max. 6.047/€ 3.474)

Wat houdt de maatregel in

Via deze maatregel (vroeger Impulseo genoemd) verleent het Agentschap Zorg en Gezondheid een financiële ondersteuning aan huisartsen. Huisartsen die een individuele praktijk of een huisartsenpraktijk (groepspraktijk) opstarten, kunnen een renteloze lening krijgen. Daarnaast kunnen bestaande individuele praktijken of groepspraktijken een tegemoetkoming krijgen voor een onthaal en administratief bediende of voor een medisch telesecretariaat.

Omvang steun

Voor de opstart van een praktijk

Renteloze lening
 • Voorwaarde:
  • het opstarten van een praktijk binnen de 4 jaar na het verkrijgen van de erkenning als huisarts;
  • of binnen de 4 jaar na de terugkeer uit een ontwikkelingsland.
 • Eigenschappen:
  • Achtergestelde lening;
  • Maximum bedrag: € 35.000;
  • Duur: 5 jaar;
  • Vrijstelling van terugbetaling van kapitaal: 1 jaar;
  • Rentevoet: 0%;
  • Waarborgen: geen.
Voor de ondersteuning van een praktijk
Onthaal- en administratief bediende
 • Voorwaarde:
  • minstens 150 globale medische dossiers;
  • minstens 150 globale medische dossiers x het aantal huisartsen bij een huisartsenpraktijk.
 • Bedrag:
  • De jaarlijkse tegemoetkoming is gelijk aan de helft van de globale loonkost met een maximum van € 6.047 per huisarts.
Medisch telesecretariaat
 • Voorwaarde:
  • minstens 150 globale medische dossiers;
  • minstens 150 globale medische dossiers x het aantal huisartsen bij een huisartsenpraktijk.
 • Bedrag: 
  • De jaarlijkse tegemoetkoming is gelijk aan de helft van de reële kosten met een maximum van € 3.474 per huisarts.

Aanvraagprocedure

De 'Ondersteuning voor huisartsen' moet aangevraagd worden bij PMV/z Leningen. Voor meer informatie en begeleiding kan je ook terecht bij één van de steunpunten: Contact over de ondersteuning van huisartsen.

De formulieren voor de aanvraag van een renteloze lening bij de opstart vind je op deze pagina: Formulier voor de aanvraag van een renteloze lening en ondersteuningspremie voor een individuele huisarts.

De formulieren voor de tegemoetkoming van een bestaande praktijk vind je op deze pagina: Een tegemoetkoming vragen voor een onthaal- en administratief bediende voor een huisarts.