Steunmaatregelen coronavirus door steden en gemeenten

Laatst gewijzigd op 7 sep 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
Zelfstandigen en ondernemingen
Voor wat
moeilijkheden ingevolge coronavirus
Premies & uitstel van belastingen
varieert per gemeente

Wat houdt de maatregel in

In navolging van de federale beslissingen ter preventie van het coronavirus voorzien steden en gemeenten ook steunmaatregelen voor de getroffen zelfstandigen en ondernemers.

Op deze pagina vind je een aantal voorbeelden van dergelijke initiatieven in de verschillende provincies. Een bundeling van deze financiële en andere lokale initiatieven kan je terugvinden op www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/economie > zie document onderaan bij de rubriek 'flankerende maatregelen'. Deze initiatieven zijn nog niet allemaal in voege, dus bekijk ook steeds de website van jouw gemeente of neem met hen contact op.
Sommige steden en gemeenten voorzien een aanvullende premie voor de ondernemers die kunnen aanspraak maken op de Vlaamse Corona hinderpremie of Corona compensatiepremie. Meer informatie hierover in de rubriek 'Aanvullende premies op de Corona hinderpremie'.

Provincie Antwerpen

Antwerpen

De Stad Antwerpen voorziet verschillende maatregelen om zelfstandigen en ondernemingen door deze moeilijke periode te loodsen. Hierbij een aantal voorbeelden: 

 • een nieuwe oproep (tot 14 augustus) voor ondernemingen met innovatieve oplossingen die hulp bieden in deze coronacrisis
 • een gesubsidieerd begeleidingstraject in september voor ondernemers die hun innovatienood willen aanpakken samen met een externe expert
 • een toelage thematische initiatieven voor de detailhandel- en horecasector
 • een toelage voor handelaars die professionele kunstenaars inschakelen
 • een verhoogde toelage voor handelaars die hun winkelpand willen renoveren in het tweede, derde en/of laatste kwartaal van 2020
 • verschillende fiscale maatregelen

Alle initiatieven vind je op www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/corona-steunmaatregelen-van-de-stad-voor-ondernemers.

Lier

Naar aanleiding van de Corona-uitbraak werden er verschillende steunmaatregelen goedgekeurd voor bewoners, verenigingen en bedrijven: o.m. een opschorting van de gemeentelijke bedrijfsbelasting voor vrije beroepen, middenstanders en bedrijven, de eenmalige kwijtschelding van terrasbelasting en de kwijtschelding van de huur van stedelijke sport- en vrijetijdsinfrastructuur voor de verenigingen. Meer informatie op  www.lier.be.

Provincie Limburg

Hasselt

Hasselt neemt voor € 600.000 aan bijkomende economische en sociale maatregelen om getroffen Hasselaren tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Zo ontvangt elke Hasselaar weldra een horecabon ter waarde van € 5 die na de coronacrisis gebruikt kan worden bij elke Hasseltse horecaondernemer.
Horecaondernemers met terrassen worden dit jaar vrijgesteld van terrasbelasting. Ook aan de uitgavenzijde wil het stadsbestuur de lasten van de horecaondernemers verminderen. 

Meer informatie kan je raadplegen op de website www.hasselt.be.

Tongeren

De stad Tongeren heeft beslist dat volgende lokale belastingen op ondernemersactiviteiten tijdens een kwartaal worden vrijgesteld: heffingen op terrassen en retributies donderdag- en antiekmarkt. De inning van lokale bedrijfsbelastingen wordt uitgesteld tot minstens 2 maanden na het opheffen van de bedrijfsbeperkingen door Covid-19.

Meer informatie kan je raadplegen op de bijlage onderaan deze website www.tongeren.be/Ondernemingen.

Provincie Oost-Vlaanderen

Gent

Stad Gent geeft uitstel van betaling voor alle bedrijfsgebonden belastingen van het jaar 2020 tot 30 september 2020. Ook de belastingen voor zaken die niet kunnen doorgaan (terrassen, vaste reclame zichtbaar vanop de weg, standgelden, enz.), moeten niet betaald worden van 13 maart tot zolang de algemene maatregelen van kracht zijn.

Meer informatie kan je raadplegen op de website stad.gent/nl/ondernemen.

Geraardsbergen

Geraardsbergen heeft verschillende steunmaatregelen goedgekeurd om de lokale ondernemers te ondersteun. Het gaat o.m. over de verhoging van impulsen voor startende ondernemingen, economische steunmaatregelen ter promotie van het lokaal ondernemerschap, een toelage aan de logiesverstrekkende bedrijven en een hele reeks van verminderingen van belastingen en retributies.

Meer informatie kan je raadplegen op de website www.geraardsbergen.be/corona-informatie-voor-bedrijven.

Provincie Vlaams-Brabant

Halle

Het stadsbestuur heeft beslist om voorlopig geen eigen belastingen te innen ten aanzien van de lokale handelaars en horeca-uitbaters. Het gaat o.a. over de promotaks, de belasting op terrassen, de belasting op drijfkracht, de belasting op taxibedrijven en de milieubelasting voor zelfstandigen. Het stadsbestuur wil hiermee de financiën van de lokale handelaars extra ruimte geven tijdens deze moeilijke periode.

Meer informatie kan je raadplegen op de website www.halle.be.

Tienen

De stad Tienen nam een aantal maatregelen om ondernemers in deze moeilijke periode te ondersteunen. Zo lanceerde Tienen de T-bon, werd de terassentaks geschrapt en wordt de inning van lokale belastingen voor ondernemers opgeschort tot 30 september. Daarnasst kunnen bedrijven en zelfstandigen een afbetalingsplan bekomen voor de stedelijke belastingen voor de aanslagjaren 2019 en 2020, met een gespreide aflossing over de jaren 2020 en 2021. Er zal ook een promofonds worden opgericht voor het opzetten van gezamenlijke acties ter ondersteuning van de lokale handel. Hiervoor wordt een bedrag van € 200.000 uitgetrokken. Meer informatie kan je raadplegen op de website www.tienen.be/corona#Informatiezelfstandigen.

Provincie West-Vlaanderen

Roeselare

Roeselare ondersteunt de lokale ondernemers door de uitwerking van een relanceplan. Dit plan omvat o.m.:

 • een oproep naar startups, die van 1 april tot 30 november 2020 initiatieven, producten of diensten ontwikkelen om de crisis aan te pakken. De beste vier worden beloond met een cheque van € 1.250 en een communicatiemoment
 • een aantal fiscale maatregelen werden afgeschaft of tijdelijk opgeheven
 • vanaf 1 september kunnen starters een starterscheque ontvangen voor opleidingskodsten, publiciteit, enz
 • er wordt een Coronafonds voor verenigingen opgericht, waaruit de verenigingen in deze fase op aanvraag een éénmalige verhoging van hun subsidie (met 50 %) verkrijgen
 • er werd een investeringsfonds opgericht dat de economische schade van de coronacrisis  moet helpen verlichten

Meer informatie kan op www.roeselare.be/coronavirus/maatregelen-roeselare/relanceplan-vanrsl

Brugge

Deze stad voorziet vrijstellingen, halveringen en uitstel van betaling van verschillende taksen en belastingen dit jaar. Afbetalingsplannen aan bruggelingen en Brugse bedrijven worden soepeler toegestaan (op voorwaarde dat de betalingsmoeilijkheden ontstaan zijn door de coronacrisis) en kunnen desnoods heronderhandeld worden.

Informatie over alle steunmaatregelen op www.brugge.be/coronavirus/steunmaatregelen-voor-handelaars#Brugge.

Aanvullende premies op de Corona hinder of compensatiepremie

Sommige steden en gemeenten voorzien een aanvullende premie voor de ondernemers die kunnen aanspraak maken op de Vlaamse Corona hinderpremie of de Vlaamse Corona compensatiepremie:

Borgloon

Lokale handelaars en zelfstandigen gevestigd in Borgloon worden ook financieel ondersteund. Wie in aanmerking komt voor de corona hinderpremie krijgt een premie van € 500. Wie in aanmerking komt voor de corona compensatiepremie krijgt een premie van € 250. Zie www.borgloon.be/steunmaatregelen-coronacrisis

Brakel

Brakel ondersteunt de lokale ondernemers met een premie van € 500 als zij de Corona hinderpremie ontvangen. Wie in aanmerking komt voor de Corona compensatiepremie van € 3000 kan eveneens een premie van € 500 ontvangen. Wie in aanmerking komt voor de compensatiepremie van € 1500 kan € 250 aanvragen. Zie www.brakel.be/2020/03/23/nieuwe-update-van-de-veelgestelde-vragen/.

Brasschaat

Brasschaat voorziet een “Braspremie” voor de lokale ondernemers. Dit is een tegemoetkoming in de aankoop van veiligheidsmaatregelen voor ondernemingen die een corona hinderpremie ontvingen. De horeca kan maximum € 500 krijgen. De detailhandel en dienstensector kunnen maximum € 250 aanvragen. Zie www.brasschaat.be/braspremie-algemeen.

Evergem

Evergem investeert € 400.000 in een ‘Warm Evergem bon’ voor inwoners en ondernemers. Alle bedrijven die een hinderpremie kregen, ontvangen een pakket bonnen ter waarde van € 200. Ondernemers die ten vroegste op 1 maart 2018 startten en die een hinderpremie kregen, ontvangen een pakket bonnen ter waarde van € 400. Zie www.evergem.be/warmevergembon.

Gingelom

De gemeente Gingelom voorziet een tussenkomst van € 500 voor ondernemingen die de corona hinderpremie kregen en € 250 voor ondernemingen die de corona compensatiepremie kregen. Zie www.gingelom.be/gingelom-gemeente-gingelom-lanceert-totaalpakket-aan-steunmaatregelen.html.

Grimbergen

Ook Grimbergen heeft plannen om een aanvullende premie toe te kennen aan de ondernemingen en zelfstandigen die een Corona hinderpremie of Corona compensatiepremie ontvangen. Deze premie bedraagt 10% van de premie die door de Vlaamse overheid wordt toegekend. Voor de Corona hinderpremie is dit inclusief het bedrag van de sluitingspremie. Zie www.grimbergen.be/www-grimbergen-be-grimbergen-werkt-een-pakket-maatregelen-uit-ter-ondersteuning-van-lokale-economie-en-verenigingsleven-tijdens-de-coronacrisis.html.

Ham

De gemeente Ham voorziet € 150 voor ondernemingen die een corona hinderpremie, corona compensatiepremie of overbruggingsrecht kregen. Zie www.ham.be/coronasteun

Hamont-Achel

Hamont-Achel kent € 750 toe aan ondernemingen die de corona compensatiepremie kregen. Voor de ondernemingen die verplicht moesten sluiten lanceert de gemeente een cadeaubonsysteem onder de naam ‘HApplausjes’. www.hamont-achel.be/nieuwsdetail/1615/financiele-steun-na-corona-premie-voor-handelaars-happlausjes-voor-inwoners

Ichtegem

Het lokaal bestuur van Ichtegem geeft een éénmalige premie van € 250 aan de handelaars die de deuren volledig of gedeeltelijk moesten sluiten omwille van het coronavirus. De ondernemingen en handelaars die de hinder- of compensatiepremie van VLAIO verkregen hebben, komen hiervoor in aanmerking. Zie www.ichtegem.be/steunmaatregelen-voor-de-handelaars.

Kalmthout

Kalmthout voorziet een premie van € 500 voor de ondernemers die de Vlaamse Corona hinderpremie krijgen. Zie kalmthout.be/kalmthout-steunt-ondernemers/

Kortrijk

Kortrijk voorziet 3 premies die aanvullend zijn op de Vlaamse premies. De ReCapremie van € 1000 is er voor restaurants en cafés die recht hebben op de Corona hinderpremie. De Handelspremie van € 500 richt zich tot de andere handelszaken die verplicht dienden te sluiten aanvullend op de Corona hinderpremie. Met de Eventpremie van € 500 ondersteunt ze de ondernemingen uit de eventsector die de Corona compensatiepremie ontvingen. Zie www.kortrijk.be/onderneeminkortrijk/nieuws/financiele-ondersteuning-van-ondernemingen-tijdens-de-coronacrisis.

Kraainem

In Kraainem kunnen lokale horeca-uitbaters en zelfstandige kleinhandelaars die verplicht werden hun zaak te sluiten een gemeentelijke premie ontvangen van minimaal 1.250 € die cumuleerbaar is met de Vlaamse Corona hinderpremie. Zij kan met 300 € per voltijds medewerker worden verhoogd bij tewerkstelling van personeel. Een tweede verhoging van 40 €/dag is voorzien bij verlenging van de verplichting tot sluiting. Het aanvraagformulier moest voor 31 mei worden ingevuld. Zie www.kraainem.be/nl/gemeentelijke-hinderpremie-voor-zelfstandige-kleinhandelaars-en-horeca-uitbaters.

Lokeren

De stad Lokeren geeft een vrijstelling van de algemene bedrijfsbelasting aan ondernemingen die de corona hinderpremie of de corona compensatiepremie kregen. Zie lokeren.be/koop-lokaal/informatie-voor-ondernemers/steunmaatregelen-vanuit-de-stad.

Nazareth

Nazareth geeft aan ongeveer 265 lokale bedrijven een toeslag van € 500 wanneer ze recht hebben op de corona hinderpremie. Aan ongeveer 150 handelszaken wordt € 250 gegeven wanneer ze recht hebben op de corona compensatiepremie. De toeslag wordt evenredig verminderd wanneer de premie niet volledig uitgekeerd wordt. Zie www.nazareth.be/totaalpakket-van-steunmaatregelen-wegens-corona.

Oudenaarde

Oudenaarde lanceert een lokale ondersteuningspremie voor ondernemingen die de Vlaamse hinder- of compensatiepremie ontvangen hebben. De ondernemingen met een vestiging op het Oudenaards grondgebied kunnen een éénmalige lokale premie aanvragen van € 500 bij ontvangst van de hinderpremie en € 250 bij ontvangst van de compensatiepremie. Zie oudenaarde.be/nl/nieuws/vraag-je-lokale-ondersteuningspremie-aan.

Schilde

Schilde voorziet voor o.m. lokale ondernemers die getroffen zijn door een sluiting een extra gemeentelijke toelage van € 500. Deze relancemaatregel is gekoppeld aan de Vlaamse corona hinderpremie voor ondernemers. Zie www.schilde.be/extra-gemeentelijke-toelage-van-500-euro-voor-lokale-ondernemers-en-kinderopvanginitiatieven.

Waregem

Waregem biedt aan lokale zelfstandigen en ondernemingen in hoofdberoep, actief in de artistieke- en evenementensector en afgeleiden inclusief horeca, zelfstandig personenvervoer, kleinhandel, land- en tuinbouw, paramedische beroepen, reis- en recreatiesector of zelfstandige kinderopvang een toelage aan van € 750 als aanvulling op de Vlaamse corona compensatiepremie. Zie www.waregem.be/corona-covid19/toelage-van-750-euro-voor-waregemse-zelfstandigen-en-ondernemingen-getroffen.

Zandhoven

Zandhoven geeft een extra hinderpremie van € 500 aan de bedrijven die verplicht moesten sluiten. De maatregelen worden de komende weken verder uitgewerkt en voorgelegd op de gemeenteraad van april/mei. Zie www.zandhoven.be/nieuws/steunmaatregelen-2/.

Vrijgesteld van belasting

Ook de premies die lokale overheden verstrekken in het kader van de coronacrisis zullen belastingvrij zijn in de personen- en vennootschapsbelasting onder bepaalde voorwaarden. Meer informatie kan je terugvinden op de Vlaio website www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-welke-subsidies-worden.

De-minimis

Sommige subsidies vermeld op deze pagina vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Gelieve dit best na te vragen bij de Gemeente. Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis.