Steunmaatregelen coronavirus door steden en gemeenten

Laatst gewijzigd op 30 okt 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
Zelfstandigen en ondernemingen
Voor wat
moeilijkheden ingevolge coronavirus
Premies & uitstel van belastingen
varieert per gemeente

Wat houdt de maatregel in

Verschillende steden en gemeenten voorzien ook steunmaatregelen voor de getroffen zelfstandigen en ondernemers. Op deze pagina vind je een aantal voorbeelden van dergelijke initiatieven in de verschillende provincies. 

Provincie Antwerpen

Antwerpen

De stad Antwerpen voorziet verschillende maatregelen om zelfstandigen en ondernemingen door deze moeilijke periode te loodsen. Hierbij een aantal voorbeelden:

Alle initiatieven vind je op de website Corona: steunmaatregelen van de stad voor ondernemers.

Lier

Naar aanleiding van de Corona-uitbraak werden er verschillende steunmaatregelen goedgekeurd voor bewoners, verenigingen en bedrijven: o.m. een opschorting van de gemeentelijke bedrijfsbelasting voor vrije beroepen, middenstanders en bedrijven, de eenmalige kwijtschelding van terrasbelasting en de kwijtschelding van de huur van stedelijke sport- en vrijetijdsinfrastructuur voor de verenigingen. Meer informatie op Ondersteuning vrije beroepen, middenstanders en bedrijven n.a.v. maatregelen Corona.

Provincie Limburg

Hasselt

Hasselt neemt voor € 600.000 aan bijkomende economische en sociale maatregelen om getroffen Hasselaren tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Zo ontving elke Hasselaar een horecabon ter waarde van € 5 die kan worden gebruikt bij elke Hasseltse horecaondernemer tot eind december 2020. Horecaondernemers met terrassen worden dit jaar vrijgesteld van terrasbelasting. Ook aan de uitgavenzijde wil het stadsbestuur de lasten van de horecaondernemers verminderen. 
Voor de zelfstandige ondernemers die het momenteel moeilijk hebben heeft Hasselt in samenwerking met DYZO vzw een begeleidingstraject op maat opgestart. 

Meer informatie kan je raadplegen op de webpagina Coronavirus.

Tongeren

De stad Tongeren heeft beslist dat volgende lokale belastingen op ondernemersactiviteiten tijdens een kwartaal worden vrijgesteld: heffingen op terrassen en retributies donderdag- en antiekmarkt. De inning van lokale bedrijfsbelastingen wordt uitgesteld tot minstens 2 maanden na het opheffen van de bedrijfsbeperkingen door Covid-19.

Meer informatie kan je raadplegen op webpagina Steunmaatregelen voor Tongerse ondernemingen.

Provincie Oost-Vlaanderen

Gent

Stad Gent lanceert een aantal nieuwe en vernieuwde subsidies voor ondernemers om hun zaak' future proof' te maken in deze moeilijke tijden. Hierbij een aantal voorbeelden:

 • heb je als Gentse ondernemer de afgelopen maanden een aanzienlijk omzetverlies geleden (min. 60%) door de coronacrisis dan kan je een beroep doen op:
  • het doorzetterscontract: tot € 5.000 subsidie voor investeringen om je onderneming toekomstbestendig te maken;
  •  de 1-op-1-begeleiding: een subsidie van max. € 500 voor een extern advies- en begeleidingstraject om een duurzame omschakeling te maken naar een aangepast businessmodel, aanpassingen in je diensten- en/of productenaanbod maken of toekomstbestendige innovaties door te voeren.
 • korte keten: wil je als Gentse landbouwer omschakeleng naar de korte keten dan kan je voor advies en investeringen tot € 6.000 subsidie ontvangen. 
 • handelaars en horeca-uitbaters op het grondgebied van Gent die nood hebben aan individuele coaching kunnen een beroep doen op het individuele coachingtraject Reboot Gent 2020 (eerste traject gratis). 

Al deze initiatieven kan je raadplegen op de webpagina Nieuwe subsidies voor ondernemers: maak je zaak future proof.

Kruibeke

Kruibeke voorziet de volgende financiële maatregelen voor de lokale ondernemer: 

 • horecazaken moeten gedurende zes jaar geen terrasbelasting betalen.
 • ondernemers die problemen hebben om de ‘algemene belasting bedrijven’ aan de gemeente Kruibeke te betalen, kunnen de gemeente contacteren over de versoepelde mogelijkheden rond betalingsuitstel of een afbetalingsplan.

Meer informatie kan je raadplegen op de webpagina Corona: steunmaatregelen voor ondernemers.

Provincie Vlaams-Brabant

Halle

Het stadsbestuur van Halle wil de getroffen handelaars zo goed mogelijk blijven ondersteunen. In juli besliste de stad al om lokale zelfstandigen en ondernemers een aantal tijdelijke vrijstellingen van belasting te geven. In eerste instantie gold die vrijstelling tot 30 september 2020. Maar omdat de coronacrisis blijft inhakken op de lokale economie werd er beslist om de vrijstelling van de belasting op terrassen en de inname van openbaar domein voor handelsactiviteiten, en ook de belasting op de ambulante handel voor markten en kermissen te verlengen tot en met 31 december 2020.

Meer informatie kan je raadplegen op de webpagina Stad Halle verlengt vrijstelling van aantal belastingen voor horeca-uitbaters en lokale ondernemers.

Tienen

De stad Tienen nam een aantal maatregelen om ondernemers in deze moeilijke periode te ondersteunen. Zo lanceerde Tienen de T-bon, werd de terassentaks geschrapt en wordt de inning van lokale belastingen voor ondernemers opgeschort tot 30 september. Daarnaast kunnen bedrijven en zelfstandigen een afbetalingsplan bekomen voor de stedelijke belastingen voor de aanslagjaren 2019 en 2020, met een gespreide aflossing over de jaren 2020 en 2021. Er zal ook een promofonds worden opgericht voor het opzetten van gezamenlijke acties ter ondersteuning van de lokale handel. Hiervoor wordt een bedrag van € 200.000 uitgetrokken.

Meer informatie kan je raadplegen op de webpagina Informatie voor zelfstandigen.

Provincie West-Vlaanderen

Roeselare

Ook de stad heft gedurende deze coronaperiode verschillende belastingen/taksen op. Daarnaast werd een investeringsfonds van € 500.000 opgericht om collectieve gemeenschappelijke economische acties te organiseren en te ondersteunen vanuit het vernieuwde horecaplatform en handelaars zelf (bv. publiciteitsacties, een systeem van spaar-/horecabonnen, heropeningsfestiviteiten in het centrum en deelgemeenten, compensatie van standgelden voor activiteiten,…).

Meer informatie kan op de webpagina Financiële maatregelen voor horeca en handelaars.

Kortrijk

Heel wat ondernemingen worden nog steeds getroffen door de maatregelen die worden genomen tegen de verdere verspreiding van het Coronavirus. Daarom werkt Kortrijk aan nieuwe steunmaatregelen voor de getroffen sectoren:

 • er worden opnieuw injectiepremies voorzien voor de cafés en restaurants, de ReCaXXL-premie van € 500, en voor de eventsector, de EventXXL-premie van € 500;
 • voor restaurants die tijdens deze bijzondere periode meeneemmaaltijden en/of thuislevering voorzien komt de stad bovendien met een extra TakeAwayXXL-premie van € 250;
 • de actie Handelaars voor Handelaar voorziet injectiepremies: digitale bons die kunnen besteed worden bij leveranciers die zich lieten erkennen. 

Informatie over deze nieuwe steunmaatregelen (onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van 9 november) kan je vinden op de webpagina CoronaXXL-premies.

Aanvullende premies op de Corona hinder of compensatiepremie

Sommige steden en gemeenten hebben een aanvullende premie toegekend aan ondernemers die een Vlaamse Corona hinderpremie of Vlaamse Corona compensatiepremie kregen:

Borgloon

Lokale handelaars en zelfstandigen gevestigd in Borgloon konden tot 15 juni financieel worden ondersteund. Wie in aanmerking kwam voor de corona hinderpremie kreeg een premie van € 500. Wie in aanmerking komt voor de corona compensatiepremie kreeg een premie van € 250. Zie Steunmaatregelen-coronacrisis

Brakel

Brakel ondersteunt de lokale ondernemers met een premie van € 500 als zij de Corona hinderpremie ontvingen. Wie in aanmerking kwam voor de Corona compensatiepremie van € 3000 kon eveneens een premie van € 500 ontvangen. Wie in aanmerking kwam voor de compensatiepremie van € 1500 kan € 250 aanvragen. Dit kan nog tot eind december 2020. Zie Informatie voor zelfstandigen.

Brasschaat

Brasschaat voorzag een “Braspremie” voor de lokale ondernemers. Dit was een tegemoetkoming in de aankoop van veiligheidsmaatregelen voor ondernemingen die een corona hinderpremie ontvingen. De horeca kon maximum € 500 krijgen. De detailhandel en dienstensector konden maximum € 250 aanvragen. Zie Braspremie - algemeen.

Evergem

Evergem investeerde € 400.000 in een ‘Warm Evergem bon’ voor inwoners en ondernemers. Alle bedrijven die een hinderpremie kregen, ontvingen een pakket bonnen ter waarde van € 200. Ondernemers die ten vroegste op 1 maart 2018 startten en die een hinderpremie kregen, ontvingen een pakket bonnen ter waarde van € 400. Zie Warm Evergembon.

Gingelom

De gemeente Gingelom voorzag een tussenkomst van € 500 voor ondernemingen die de corona hinderpremie kregen en € 250 voor ondernemingen die de corona compensatiepremie kregen. Zie Gemeente Gingelom lanceert totaalpakket aan steunmaatregelen.

Grimbergen

Ook Grimbergen heeft een aanvullende premie toegekend aan de ondernemingen en zelfstandigen die een Corona hinderpremie of Corona compensatiepremie ontvingen. Deze premie bedraagt 10% van de premie die door de Vlaamse overheid wordt toegekend. Zie Economische maatregelen - coronavirus.

Ham

De gemeente Ham voorziet € 150 voor ondernemingen die een corona hinderpremie, corona compensatiepremie of overbruggingsrecht kregen. Zie Coronasteun voor inwoners, verenigingen en bedrijven.

Hamont-Achel

Hamont-Achel kende € 750 toe aan ondernemingen die de corona compensatiepremie kregen. Voor de ondernemingen die verplicht moesten sluiten lanceerde de gemeente een cadeaubonsysteem onder de naam ‘HApplausjes’. Zie Steunmaatregelen lokale economie.

Ichtegem

Het lokaal bestuur van Ichtegem gaf een éénmalige premie van € 250 aan de handelaars die de deuren volledig of gedeeltelijk moesten sluiten omwille van het coronavirus. De ondernemingen en handelaars die de hinder- of compensatiepremie van VLAIO verkregen hebben, kwamen hiervoor in aanmerking. Zie Steunmaatregelen voor de handelaars.

Kalmthout

Kalmthout voorziet voor ondernemers een premie van € 500, € 250, € 375 en € 190, afhankelijk van welke Vlaamse premie ze kregen. Zie Kalmthout steunt ondernemers.

Kortrijk

Kortrijk voorzagt 3 premies die aanvullend zijn op de Vlaamse premies. De ReCapremie van € 1000 is er voor restaurants en cafés die recht hadden op de Corona hinderpremie. De Handelspremie van € 500 richt zich tot de andere handelszaken die verplicht dienden te sluiten aanvullend op de Corona hinderpremie. Met de Eventpremie van € 500 werden de ondernemingen uit de eventsector ondersteund die de Corona compensatiepremie ontvingen. Zie Financiële ondersteuning van ondernemingen tijdens de coronacrisis.

Kraainem

In Kraainem konden lokale horeca-uitbaters en zelfstandige kleinhandelaars die verplicht werden hun zaak te sluiten een gemeentelijke premie ontvangen van minimaal 1.250 € die cumuleerbaar was met de Vlaamse Corona hinderpremie. Het aanvraagformulier moest voor 31 mei worden ingevuld. Zie Gemeentelijke hinderpremie voor zelfstandige kleinhandelaars en horeca-uitbaters.

Lokeren

De stad Lokeren geeft een vrijstelling van de algemene bedrijfsbelasting aan ondernemingen die de corona hinderpremie of de corona compensatiepremie kregen. Zie Steunmaatregelen vanuit de stad.

Nazareth

Nazareth gaf aan ongeveer 265 lokale bedrijven een toeslag van € 500 wanneer ze recht hadden op de corona hinderpremie. Aan ongeveer 150 handelszaken wordt € 250 gegeven wanneer ze recht hadden op de corona compensatiepremie. De toeslag wordt evenredig verminderd wanneer de premie niet volledig uitgekeerd wordt. Zie Coronasubsidies voor ondernemers.

Oudenaarde

Oudenaarde heeft een lokale ondersteuningspremie uitgekeerd aan ondernemingen die de Vlaamse hinder- of compensatiepremie ontvingen. De ondernemingen met een vestiging op het Oudenaards grondgebied konden tot eind september deze éénmalige lokale premie aanvragen. Zie Oudenaardse steunmaatregelen.

Schilde

Schilde voorzag tot 31 augustus voor o.m. lokale ondernemers die getroffen waren door een sluiting een extra gemeentelijke toelage van € 500. Deze relancemaatregel was gekoppeld aan de Vlaamse corona hinderpremie voor ondernemers. Zie Extra gemeentelijke toelage van 500 euro voor lokale ondernemers en kinderopvanginitiatieven.

Waregem

Waregem biedt aan lokale zelfstandigen en ondernemingen in hoofdberoep, actief in de artistieke- en evenementensector en afgeleiden inclusief horeca, zelfstandig personenvervoer, kleinhandel, land- en tuinbouw, paramedische beroepen, reis- en recreatiesector of zelfstandige kinderopvang een toelage aan van € 750 als aanvulling op de Vlaamse corona compensatiepremie. De aanvraagperiode werd verleng tot eind december. Zie Toelage van 750 euro voor Waregemse zelfstandigen en ondernemingen in getroffen sectoren.

Zandhoven

Zandhoven gaf een extra hinderpremie van € 500 aan de bedrijven die verplicht moesten sluiten. De maatregel kon worden aangevraagd tot eind oktober. Zie Coronacrisis en ondernemen.

Vrijgesteld van belasting

Ook de premies die lokale overheden verstrekken in het kader van de coronacrisis zullen belastingvrij zijn in de personen- en vennootschapsbelasting onder bepaalde voorwaarden. Meer informatie kan je terugvinden op de Vlaio website Veelgestelde vragen: welke subsidies worden vrijgesteld van belasting.

De-minimis

Sommige subsidies vermeld op deze pagina vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Gelieve dit best na te vragen bij de Gemeente. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.