Visserij- en aquacultuursector steunmogelijkheden (FIVA en EFMZV)

Laatst gewijzigd op 19 mrt 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de visserij- en aquacultuursector
Voor wat
start en investeringssteun alsook steun voor onderzoek, veilingen, verwerking en commercialisatie
Subsidie
varieert per steuninstrument

Wat houdt de maatregel in

De Vlaamse overheid ondersteunt de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector via de steuninstrumenten FIVA (financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector) en EFMZ (Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij).

Het gaat om start- en investeringssteun alsook steun voor onderzoek, veilingen, verwerking en commercialisatie.

Wie komt in aanmerking

Het FIVA is bestemd voor professionele bedrijven gericht op visserij- of aquacultuuractiviteiten. Op een dergelijk volwaardig bedrijf blijven de handelsactiviteiten beperkt tot het commercialiseren van de eigen vangsten of gekweekte producten. De Vlaamse overheid verkiest hierbij een familiale persoonsgebonden structuur geleid door beroepsbekwame personen boven loutere kapitaalsvennootschappen.

Het EFMZV richt zich tot bedrijven alsook organisaties en onderzoeksinstellingen actief in de visserij- en aquacultuursector. Ook vzw's zijn toegelaten.

Wat komt in aanmerking

Het FIVA verstrekt start- en investeringssteun voor reders en aquacultuurproducenten. Daarnaast voorziet FIVA ook steun voor verwante activiteiten zoals veilingen, verwerking en commercialisatie. Meer informatie over deze steunmaatregelen kan je terugvinden op de website van het Departement Landbouw & Visserij Fiva: Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij-en aquacultuursector.

Het EFMZV verleent steun aan projecten binnen bepaalde doelstellingen:

  • bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronefficiënte innovatieve, competitieve en op kennis gebaseerde visserij die doelmatig met natuurlijke hulpbronnen omgaat;
  • bevordering van de verjonging en de levensvatbaarheid van ondernemingen in de visserijsector;
  • ondersteuning van intensivering van technologische ontwikkeling door, innovatie inzake processen, producten en technieken, verbetering van de veiligheid aan boord
  • verbetering van de infrastructuur aan land;
  • bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde aquacultuur, die doelmatig met natuurlijke hulpbronnen omgaat;
  • bevorderen van afzet en verwerking.

Omvang steun

Het FIVA verleent zowel steun voor investeringen die gefinancierd worden met leningen, als voor verrichtingen die met eigen middelen of met leasing worden gefinancierd. De steun wordt toegekend in de vorm van een kapitaalpremie. Meer informatie kan je terugvinden op de website van het Departement Landbouw & Visserij Fiva: Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij-en aquacultuursector.

De ondersteuning van het EFMZV bedraagt meestal 50% van de aanvaardbare projectkosten.

Contact

Adres

Koning Albert I-laan 1.2 bus 101
8200 Brugge
België

Telefoon