Overslaan en naar de inhoud gaan

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen

Laatst gewijzigd op 25 sep 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
starten als zelfstandige met een arbeidshandicap
Voor wat
ter compensatie van het rendementsverlies
Subsidie
van 20 tot 40 % van het referteloon voor 20 tot 40 kwartalen

Wat houdt de maatregel in

De VOP is bedoeld ter compensatie van het rendementsverlies van een persoon met een arbeidshandicap die hetzij een werknemer is of een zelfstandige. Dit om de integratie van die persoon in het arbeidscircuit te bevorderen. Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als bijberoep kunnen een VOP aanvragen bij het Departement Werk en Sociale Economie. Als zelfstandige kan men een VOP voor zichzelf of voor een werknemer in dienst aanvragen.

Hier wordt enkel de VOP toegelicht voor zover deze aan zelfstandigen wordt uitbetaald. Meer informatie over de VOP voor werknemers kan je terugvinden bij Ondersteuningsmaatregelen voor werknemers met een arbeidshandicap of op de website van de VDAB (Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers).

Om in aanmerking te komen voor deze premie moeten zelfstandigen met een arbeidshandicap aantonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op jaarbasis hoog genoeg is. Door de coronacrisis dreigt dit voor velen onmogelijk te worden. Daarom wordt de mogelijkheid voorzien om het inkomen tijdens de crisismaanden niet mee in rekening te brengen zodat zij ook in de toekomst beroep kunnen doen op deze premie. Deze regeling geldt nog tot eind 2020.

Wie komt in aanmerking

De VOP kan worden toegekend aan de persoon met een arbeidshandicap die na 1 oktober 2008 zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep is geworden als vermeld in het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

De VOP kan worden toegekend aan de zelfstandige in hoofdberoep die na 1 oktober 2008 een persoon met arbeidshandicap is geworden als die personen recht hebben op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen en voorheen geen erkenning hadden voor een tegemoetkoming om de tewerkstelling onder gewone arbeidsvoorwaarden te bevorderen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of een van zijn rechtsvoorgangers.

Omvang steun

De VOP is een percentage van het referteloon, en wordt in principe gedurende twintig kwartalen toegekend vanaf het kwartaal van de aanvraag. Na elke periode van 5 jaar mag je als zelfstandige opnieuw een verlenging aanvragen voor 5 jaar. Om de verlenging te ontvangen dien je een gemotiveerde aanvraag in, ten vroegste in het voorlaatste kwartaal van jouw huidige premie.

Bij zelfstandigen wordt voor de berekening van de VOP het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) als basis of referteloon genomen. Het GGMMI bedraagt momenteel € 1.625,72.

Het bedrag van de VOP voor zelfstandigen is gelijk aan: 

Periode vanaf kwartaal aanvraag

% referteloon

1ste tot en met 5de kwartaal

40%

6de tot en met 20e kwartaal

20%

Per 20 volgende kwartalen

20% mits goedkeuring VDAB

 De premie wordt per kwartaal betaald.

Voorbeeld: 40% van (€ 1.625,72 X 3 maanden) = € 1.950,86 per kwartaal
 

Nieuw sinds  1 januari 2019 is dat er een mogelijkheid tot een verhoogde VOP van 60 % van het referteloon komt mits motivatie en evaluatie door de VDAB. 

De VOP wordt beschouwd als een belastbaar inkomen in de personenbelasting. In de vennootschapsbelasting wordt ze vrijgesteld van belastingen.

Aanvraagprocedure

Als zelfstandige kan je de VOP voor jezelf of voor een werknemer in dienst aanvragen.

Wil je als zelfstandige de VOP voor jezelf aanvragen, laat dan eerst je beperking erkennen en vraag het recht aan op deze maatregel bij VDAB. Volg daarbij het stappenplan van VDAB

Heb je het recht van VDAB gekregen? Dan kan je de VOP-premie aanvragen: hoe je dit doet vind je hier terug:

Schematisch:

  • Attest op leefbaarheid (indien minder dan 1 jaar zelfstandig);
  • Laatst ontvangen aanslagbiljet (indien meer dan 1 jaar zelfstandig). 

Er is voldoende bedrijfsactiviteit zolang het netto belastbaar inkomen hoger is dan € 13.500 (op jaarbasis).

Departement Werk en Sociale Economie (WSE) is bevoegd voor de behandeling van nieuwe aanvragen. Voor de beoordeling van de arbeidshandicap zelf, en het percentage en de duurtijd van de premie, zal het departement een beroep blijven doen op het onderzoek van de VDAB. De betaling van de premie gebeurt dan weer door het departement WSE.

vlaio-loading-full