Meer informatie over de CS-ICON 2021 oproep en het template voor de vooraanmelding worden zo snel mogelijk beschikbaar gemaakt. Indienen kan tot 20 augustus 2021 na een verplichte vooraanmelding met deadline 14 april 2021.

In 't kort

Met het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity, op 22 maart 2019 goedgekeurd door de Vlaamse regering, wil Vlaanderen 20 miljoen euro per jaar investeren in Cybersecurity (CS). Het beleidsplan bestaat uit drie luiken die elkaar aanvullen en versterken: (i) een onderzoeksluik, gericht op het versterken van top strategisch basisonderzoek CS in Vlaanderen, (ii) een implementatieluik, gericht op implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven, en (iii) een luik flankerend beleid. 

Via ICON (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) kunnen multidisciplinaire onderzoeksteams van wetenschappers, industriepartners en/of social-profitorganisaties samen onderzoek doen naar innovatieve oplossingen te ontwikkelen die daarna hun weg vinden in het marktaanbod van de deelnemende partners en daarbuiten.

Met de thematische ICON projecten cybersecurity (CS-ICON) wil VLAIO de brug slaan tussen onderzoeksresultaten op vlak van cybersecurity en toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven. Er wordt prioriteit gegeven aan projecten met een grote meerwaarde voor Vlaanderen, aan projecten die sterk aansluiten bij het onderzoeksluik van het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity, en aan projecten die sterk gerelateerd zijn aan CS.

Samengevat

Voor wie?
Vlaamse bedrijven & onderzoeksorganisatie
Voor wat?
ICON-projecten met een focus op cybersecurity
Bedrag
Het bedrijfsdeel wordt gefinancierd aan de toepasselijke steunpercentages, zoals voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, uitgezonderd de 10% extra steun voor samenwerking tussen bedrijven. Het onderzoeksdeel wordt gefinancierd aan 100%.

Contact

VLAIO is verantwoordelijk voor het programmabeheer van de oproep voor thematische ICON projecten Cybersecurity. Samen met de verschillende stakeholders organiseert VLAIO infosessies, biedt VLAIO ondersteuning bij partner matching/consortiumvorming en begeleidt VLAIO projectgeneratie.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail