Gewijzigde maatregelen

De evenementsector werd zwaar getroffen door het coronavirus. Naast de meer algemene maatregelen werden er voor deze sector ook verschillende specifieke maatregelen gecreëerd en andere maatregelen versoepeld.
Muziekprofessionals die kampen met financiële moeilijkheden kunnen een aanvraag voor steun indienen bij LIVE2020. Met LIVE2020 willen een aantal spelers uit de Belgische livemuzieksector, de collega’s die zwaar getroffen zijn door de crisis, ondersteunen. In eerste instantie richt men zich op wie momenteel van geen enkele steun kan genieten, alsook de personen die wél op steun kunnen rekenen, maar zelfs daarmee de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Er werd zopas een nieuwe schijf van € 200.000 vrijgemaakt. Van 1 tot 29 maart 2021 kan er terug steun worden aangevraagd.
Gewijzigd op
Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis voorziet de Vlaamse overheid een aantal nieuwe steunmaatregelen alsook een versoepeling van verschillende bestaande subsidies.
1. Voor de sportclubs getroffen door corona is er een sportnoodlening in de maak. Deze lening van minimaal € 25.000 tot maximaal € 1 miljoen, terug te betalen over maximaal 9 jaar, met een rente van 1% per jaar, zal vanaf midden maart worden gelanceerd. Meer hierover op de website van Sport Vlaanderen Overzicht compensatiemaatregelen voor sportorganisaties. 2. Vanaf 15 mei kan je bij VLAIO een herstartlening of heropstartlening aanvragen. Via de heropstartlening kunnen kleinhandelaars en horeca-uitbaters met een concrete liquiditeitsnood een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten. De herstartlening is een lening van minimum € 10.000 met een rentevoet van 1% en een looptijd van 2 of 3 jaar. De terugbetaling dient pas te gebeuren vanaf de 12de maand. Meer informatie kan je alvast raadplegen op de website Heropstartlening. Dit is nog niet operationeel.
Gewijzigd op
Om het verduurzamen en vergroenen van de bedrijfshuisvesting, bedrijventerreinen en de bedrijfsomgeving te stimuleren bestaan er specifieke subsidies. Op deze pagina worden er een aantal kort toegelicht.
Het “Vlaams Fonds Batterijen” (OVAM en Bebat vzw) is op zoek naar projecten gericht op hergebruik en second life van herlaadbare batterijen (modules en cellen). De focus ligt op concrete investeringsprojecten met een potentiële marktontwikkeling. Het fonds wil via deze projectoproep circulaire innovatie stimuleren en kennis, expertise en technische knowhow laten delen. Geselecteerde projecten kunnen voor 80% van de gemaakte kosten financiering krijgen en dit voor maximaal € 90.000 euro per project. Een aanvraag indienen kan door middel van het invullen van het formulier op: www.bebat.be/nl/projectoproep-vlaanderen. Indienen kan tot en met 30 april 2021.
Gewijzigd op
Om de ondernemers tijdens de coronacrisis financiële ademruimte te geven werden er verschillende fiscale steunmaatregelen uitgewerkt.
Op 26 februari werd er een voorontwerp van wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie goedgekeurd. Deze wet omvat de verlengingen en nieuwe maatregelen, aangekondigd op het kernkabinet van 12 februari. Op fiscaal vlak gaat het over o.m.: 1. Lagere nalatigheidsintresten voor btw, douane- en accijnsrechten: het huidige systeem zal in lijn worden gebracht met dat van de directe belastingen. Hierdoor zullen deze interesten sterk verlaagd worden. 2. Belastingvermindering kwijtgescholden huur: verhuurders worden fiscaal aangemoedigd om voor de maanden maart tot mei een deel of de volledige huur van handelspanden kwijt te schelden in de sectoren die verplicht gesloten zijn. De kwijtschelding kan voor 30% ingebracht worden als belastingvermindering. Per huurovereenkomst kan maximaal € 5.000 per maand in aanmerking komen voor de belastingvermindering, per verhuurder maximaal € 45.000. 3. Afschaffen voorschotregelingen december 2021: de decembervoorschotten 2021 voor de bedrijfsvoorheffing en de btw worden afgeschaft en verrekend in het volgend boekjaar (01/2022). 4. Verlenging bestaand steunpakket tot juni 2021: verlenging individueel uitstel van betalingen van belastingen; verlenging van de vrijstelling van belasting van de subsidies die worden toegekend door steden, gemeenten en deelstaten; verlenging van de btw-verlaging (6%) op handgels en mondmaskers. Een volledig overzicht over wat nog op komst is vind je in dit nieuwsbericht op de website van FOD Financiën.
Gewijzigd op
Zelfstandigen kunnen tijdens de coronacrisis in 2021 nog steeds een beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbruggingsrecht: het 'Dubbel corona-overbruggingsrecht, het 'Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling' of het 'Crisis-overbruggingsrecht-quarantaine/zorg kind'.
Op 26 februari werd een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het overbruggingsrecht aanpast als volgt: 1. Het 'Dubbel corona-overbruggingsrecht' wordt verlengd tot en met 30 juni 2021. Dit kan worden aangevraagd door de zelfstandigen uit verplicht gesloten sectoren ingevolge corona. Ook als je zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van dergelijke zelfstandige activiteit die verplicht werd te sluiten, kan je een beroep doen op deze uitkering als je de activiteit volledig onderbreekt. 2. Het 'Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling pijler 2' wordt eveneens verlengd tot en met 30 juni 2021. Wie geconfronteerd wordt met een aanzienlijke omzetdaling als gevolg van de COVID-19-crisis, kan deze uitkering aanvragen ongeacht de sector waarin je actief bent. 3. Het is in bepaalde situaties ook mogelijk om het 'Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind pijler 3' te bekomen. Dit wordt ook verlengd tot en met 30 juni 2021. 4. De in werking treding van het 'Crisis-overbruggingsrecht pijler 1' wordt uitgesteld tot 1 juli 2021. Meer informatie in het persbericht Zelfstandigen: verlenging van de steunmaatregelen inzake overbruggingsrecht tot en met 30 juni 2021.
Gewijzigd op