START!

START! begeleidt kandidaat-ondernemers in vijf collectieve workshops en in 1 tot 2 individuele gesprekken bij het opstellen van zijn/haar ondernemingsplan in een tijdspanne van 7 à 8 weken. Zo krijgt de kandidaat-ondernemer zicht op de financiële en commerciële haalbaarheid van zijn/haar ondernemersidee. Door het samenstellen van een collectieve trajectgroep wordt er sterk ingezet op peer-learning. Daarnaast zijn oplossingsgericht werken en de waarderende aanpak een rode draad doorheen het traject.

START! heeft specifieke aandacht voor kandidaat-ondernemers met een grote(re) afstand tot zelfstandig ondernemen waaronder 50+, jongeren, kortgeschoolden, allochtonen, kansarmen, langdurig werklozen en bijkomende doelgroepen van vrouwen en personen met een arbeidshandicap en vertaalt dit in haar methodiek en plan van aanpak.

START! is laagdrempelig, genderpositief, gericht op diversiteit en inclusief. START! levert maatwerk.

Stebo en Starterslabo brengen samen START! dat wordt gerealiseerd met middelen van ESF.

Voor wie?

kandidaat-ondernemers met een grote(re) afstand tot ondernemen.

Wat kan je verwachten?

Een deskundige en gestructureerde stapsgewijze collectieve en individuele begeleiding.

Hoe pakken we dit aan?

In vijf workshops en in één tot twee individuele gesprekken groei je zelf naar je ondernemingsplan. Een toets aan de markt zorgt voor gefundeerde feedback. Afgerond met een haalbaarheidsadvies en eventueel een financieel dossier.

Thema's
Kostprijs
€ 150
Partner
Starterslabo